Proračun za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Proračun za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (‘Narodne novine’ br. 07/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine, donijelo je Proračun za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA