Proračun za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu.

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (‘Narodne novine’ br. 07/08, 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (‘Službene novine Primorsko-goranske županije’ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18 i 2/19), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 18. prosinca 2019. godine, donijelo je Proračun za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.