Prostorni i Urbanistički planovi

Sve informacije o prostornim planovima potražite ovdje.
Sve objave iz područja prostornog planiranja potražite ovdje.

PPUO Malinska-Dubašnica SN 2004-13

Tekstualni dio plana

PPUO Malinska-Dubašnica – USKL. ZOP SN 2006-14

Tekstualni dio plana

 1. uppuo-malinska-dubasnica.pdf

Grafički dio plana

 1. karta-1.pdf
 2. karta-2.pdf
 3. karta-31.pdf
 4. karta-32.pdf
 5. karta-33.pdf
 6. karta-4a.pdf
 7. karta-4b1.pdf
 8. karta-4b2.pdf
 9. karta-4b3.pdf
 10. karta-4c.pdf
 11. karta-4d.pdf
 12. karta-4e.pdf
 13. karta-4f.pdf
2. Izmjene i dopune PPUO Malinska-Dubašnica – pročišćeni tekst SN 2009-38

Grafički dio plana

 1. karta-1.pdf
 2. karta-2.pdf
 3. karta-31.pdf
 4. karta-32.pdf
 5. karta-33.pdf
 6. karta-41.pdf
 7. karta-42.pdf

 

PPUO Malinska-Dubašnica – I. ID (ciljane) SN 2013-09

Grafički dio plana

 1. karta-1.pdf
 2. karta-33.pdf
 3. karta-41.pdf
 4. karta-42.pdf
PPUO Malinska-Dubašnica – II. ID SN 2017-05

Tekstualni dio plana

 1. ppuo-malinska.pdf

 

Pročišćeni tekst odredbi za provođenje VII. izmjena i dopuna PPU-a Općine Malinska-Dubašnica koje su objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 15/23.

1.Koristenje i namjena povrsina

2.1. Promet

2.2. Vodoopskrba

2.3. Odvodnja otpadnih voda

3.1. Uvjeti koristenja i zastite prostora

3.2. Ogranicenja

3.3. Posebna zastita

4.Gradevinska podrucja-4.1 GP-sjever

4.Gradevinska podrucja-4.2 GP-jugUrbanistički planovi uređenja (UPU) Općine Malinska – Dubašnica

 1. UPU Malinska, Radići (GP 1) (UPU 1) – SN 2013-14

 

UPU Malinska, Radići (GP 1) (UPU 1) – Izmjene i dopune – ciljane SN 2014-03

         Tekstualni dio plana

 1. upu-malinska-radici-cid.pdf

 

 1. UPU Malinska, Radići (GP 1) (UPU 1) – I. Izmjene i dopune SN 2015-28
 2. UPU Malinska, Radići (GP 1) (UPU 1) – II. Izmjene i dopune SN 2017-05

 

UPU Dobrinčevo (dio GP 1) (UPU 3) SN 2012-07

UPU Sv. Vid – sjever (K-1) SN 2011-23

UPU zone poslovne namjene Barušići (K-3) SN 2011-23

Odluka o donošenju izmjene i dopune Urbanistickog plana ure enja zone poslovne namjene K-3 Barušići SN 2020 – 31

 1. DPU Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo-obala i R-1 Haludovo-izgrađeni dio) – SN 2006-30

Izvješće o stavljanju izvan snage DPU-a Haludovo

 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Malinska – Dubašnica 2016. – 2020.  2017.

Projekt proširenja plaže Vrulja

Javna rasprava o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Haludovo


Sve informacije o prostornim planovima potražite ovdje.
Sve objave iz područja prostornog planiranja potražite ovdje.
Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA