Prostorni i Urbanistički planovi

Sve informacije o prostornim planovima potražite ovdje.
Sve objave iz područja prostornog planiranja potražite ovdje.

NAJNOVIJE IZMJENE I ODLUKE


Urbanistički planovi uređenja (UPU) Općine Malinska – Dubašnica

  • UPU Malinska, Radići (GP 1) (UPU 1)

UPU Malinska, Radići (GP 1) (UPU 1) - Izmjene i dopune - ciljane SN 2014-03

         Tekstualni dio plana

  1. upu-malinska-radici-cid.pdf

 

 

 

UPU Dobrinčevo (dio GP 1) (UPU 3)

 

UPU Sv. Vid – sjever (K-1)

  • UPU zone poslovne namjene Barušići (K-3)
  • DPU Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo-obala i R-1 Haludovo-izgrađeni dio) 

 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Malinska – Dubašnica 2016. – 2020.  2017.

Projekt proširenja plaže Vrulja

 

 


Sve informacije o prostornim planovima potražite ovdje.
Sve objave iz područja prostornog planiranja potražite ovdje.
Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA