Izvršenje Proračuna

2020.

 •  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu.
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu. – excel
  •  Obrazloženje – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu. – pdf

2019.

 •   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
  • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu. – excel
  • Obrazloženje – Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu. – pdf
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu.
  •    Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu. – excel
  •    Obrazloženje – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu. – pdf

2018.

 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu.
  • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu. – excel
  • Obrazloženje – godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu. – pdf
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu.
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu. – excel
  • Obrazloženje – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu. – pdf

2017.

 

2016.

 

2015.

2014.

2013.


PRORAČUN

PRORAČUN 2009. – 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.