INFO COVID-19 KORONAVIRUS

PROPUSNICE ZA GRAĐANE

Informacije za stanovnike Općine Malinska-Dubašnica mogu se dobiti na broj telefona 051 750 500, svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

VIŠE INFORMACIJA