ONLine usluge

Uprava Općine Malinska – Dubašnica na načelima otvorenosti i opće transparentnosti informira podrobno svu javnost o događanjima iz našega kraja, sukladno potrebama žitelja općine Malinska – Dubašnica, kroz slijedeće medije na Internetu / Online:


Obrasci

Poštovani žitelji i korisnici usluga Općine Malinska – Dubašnica ovdje možete preuzeti propisane općinske obrasce za natječaje i oglase koje objavljuje Općina Malinska – Dubašnica, kao i zahtjeve za ostvarivanje prava iz odluka na području naše općine. Obrasci su u .pdf formatu. Molimo Vas da ih ispišete i ispunite, te gdje je to predviđeno, vlastoručno potpišete. Ispunjene obrasce potrebno je predati u Prijemni ured Općine. Obrasci  propisani internim aktima Općine i samo takovi su važeći.

 


Servisi državne uprave

E-usluge državne uprave omogućuju potpunu obradu zahtjeva građana ili poslovnog subjekta putem interneta za poslove koje obavljaju agencije ili uredi državne uprave. Za niz usluga moguće je interaktivno ispuniti obrasce ili izvršiti prijavu, uz autentifikaciju korisnika, čime se pokreće pojedina usluga.

Moja uprava – internetski portal za komunikaciju građana i pravnih subjekata s upravom. Riječ je o još jednom programu realiziranom u sklopu e-Hrvatske i predstavlja novost u korištenju informacija i usluga javne uprave.

Hitro.hr – je servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom.

 

FINA e-kartica – multifunkcionalna smart kartica za elektroničko poslovanje poslovnih subjekata. FINA-in servis e-Plaćanja omogućava brže, jednostavnije i jeftinije izvršenje platnih transakcija. Osnovna je prednost FINA-inog servisa pred sličnim servisima korištenje jedne kartice i jednog PIN-a za obavljanje plaćanja sa svih računa otvorenih u različitim bankama. Uz to, FINA-ina e-kartica vam pruža niz dodatnih mogućnosti kao što je predaja godišnjih financijskih izvještaja, web bon, e-Regos, e-PDV i sl. Web bon je stranica na kojoj se može preuzeti obrazac BON-1 koji sadrži podatke o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja. e-Potpis je usluga čijim se korištenjem mogu potpisati datoteke i dokumenti elektroničkim potpisom i naprednim elektroničkim potpisom te verificirati potpis potpisanih dokumenata.

 

e-Carina – informacijski sustav Carinske uprave nudi aplikaciju za podnošenje jedinstvene carinske deklaracije te aplikaciju za izračun carinske tarife čime je omogućeno direktno sudjelovanje sudionika u carinskom postupku (otpremnika, uvoznika, izvoznika…) (JCD-a).

 

Stranice Hrvatskog Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nude mogućnost pretrage slobodnih radnih mjesta, te dodatne usluge za tražitelje posla i poslodavce. Tako tražitelji posla koji se registriraju mogu se kandidirati na natječaje, kreirati on-line životopis prema EuroPass europskom standardu te komunicirati sa svojim savjetnikom slanjem e-mail poruka. Poslodavcima registracija omogućuje detaljni i napredni pregled poslova, pregled životopisa te prijavu “Tražim radnika”.

 

 

Na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova građani mogu pronaći informacije o sljedećim uslugama: određivanje matičnog broja građana, prijava i odjava boravišta i prebivališta, izdavanje i nestanak osobne iskaznice, izdavanje i nestanak putovnice, izdavanje, produženje, zamjena ili nestanak vozačke dozvole, registracija vozila, oružje, državljanstvo, zahtjevi stranaca, dozvole za obavljanje djelatnosti zaštite od požara, proizvodnje i prometa opasnih tvari, privatne zaštite te razminiranja.

 

Info servis Ureda državne uprave – nudi fizičkim i pravnim osobama korisne informacije o postupku prilikom dobivanja potrebnih dokumenata, dozvola ili drugih usluga, uz mogućnost lokalnog pohranjivanja potrebnih obrazaca: izvod iz knjige državljana, izvod iz matica rođenih, izvod iz matice vjenčanih, izvod iz matice umrlih, postupak promjene osobnog imena, upis u registar udruga RH, upis u Obrtni registar, upisnik poljoprivrednog gospodarstva, prenamjena poljoprivrednog zemljišta, izdavanje građevinske dozvole, izdavanje lokacijske dozvole, Zahtjev za odobrenje pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu građana, Kategorizacija soba, apartmana i sl., Pritužbe sanitarnim inspektorima, Dokumentacija za prijenos umrle osobe, Zahtjev za prijevremeni upis u I. razred osnovne škole, Zahtjev za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja – djeca s teškoćama u razvoju, Odsjek za Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata.

 

e-Izvadak – pregled je zemljišnih knjiga. Aplikacija Ministarstva pravosuđa služi za uvid u eksperimentalnu Središnju bazu podataka zemljišnoknjižnih odjela općinskih sudova u Republici Hrvatskoj i ima informativnu i korektivnu ulogu.

 

Portal obrtnog registra RH – PortoR – informacije o otvaranju obrta i o obrtništvu. Na Portalu je i Baza podataka Obrtnog registra Republike Hrvatske te HOK – baza obrtnika.

 

e-Porezna – je usluga koja poreznim obveznicima (pravnim i fizičkim osobama) omogućuje jednostavnu, sigurnu i brzu dost avu podataka iz poreznih prijava i poreznih obrazaca. e-PDV – je usluga sustava e-Porezna, koja svim obveznicima poreza na dodan u vrijednost omogućuje dostavu podataka o periodičnom obračunu PDV-a za određeno obračunsko razdoblje.

 

 

Uređena zemlja – nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra.

 

e-Katastar – je preglednik katastarskih podataka koji služi za uvid u središnju bazu postojećih katastarskih podataka Republike Hrvatske koja se vodi u Središnjem uredu Državne geodetske uprave.

 

e-Mirovinsko – je usluga kojom Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje omogućava predaju elektroničkih prijava u sustav mirovinskog osiguranja. http://e-prijave.mirovinsko.hr

 

e-Zdravstveno – omogućuje pokretanje postupka za utvrđivanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju elektroničkim putem (podnošenjem e-prijave).

 

e-Regos – usluga je namijenjena svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm.

 

e-Obrazovanje – Nacionalni informacijski sustav za prijavu na visoka učilišta (NISPVU)

 

Osobni identifikacijski broj (OIB) je stalna identifikacijska oznaka svakog hrvatskog državljana i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koju određuje Ministarstvo financija – porezna uprava.

 

Središnji državni ured za e-Hrvatsku provodi program e-Hrvatska, koji predstavlja skup aktivnosti i projekata koji se provode unutar tijela državne uprave sa zadatkom podizanja razine svijesti i potrebe procesa informatizacije, kako države tako i ukupnog društva.

 


Registri i popisi

 

U Hrvatskoj postoji niz službenih registara i popisa, a dijelu njih može se pristupiti i putem Interneta.


Općina Malinska – Dubašnica ne odgovara za sadržaje eksternih izvora, niti za posljedice koje mogu nastupiti njihovim korištenjem.


Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA