Javni bilježnik

U Općini Malinska – Dubašnica Javni bilježnik djeluje na adresi Dubašljanska 78., u naselju Malinska. Radno vrijeme Javnog bilježnika je:

– Malinska: utorak i srijeda od 8.30 do 16.00, četvrtak od 8.30 do 17.00

– Omišalj: ponedjeljak i petak od 8.30-16.00

TELEFON: Malinska: 051 859 931, OMIŠALJ: 051 841 126
FAX: 051 841 126
E-MAIL: javni.biljeznik.neven.kucar@ri.t-com.hr

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA