Proračun

Proračun 2020.


Prijedlog Proračuna 2020. – savjetovanje s javnošću


 


          Proračun 2019.

 

 


        Prijedlog Proračuna 2019. – savjetovanje s javnošću


 


Proračun 2018.


Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 23. Statuta Općine Malinska – Dubašnica (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 26109, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica, na svojoj sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine, donijelo je Proračun Općine Malinska – Dubašnica za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020 godinu.


1. Proračun
2. Odluka  o izvršenju Proračuna


Prijedlog Proračuna 2018.

Proračun predstavlja temeljni dokument Općine Malinska – Dubašnica. Temeljem čanka 1o. stavka 1. točke 3. zakona o Pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine,, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se Prijedlog Proračuna općine Malinska –  Dubašnica za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2o2o. godinu.

Prijedlog proračuna općine Malinska –  Dubašnica za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinuProračun 2017.

1. Proračun
2. Odluka  o izvršenju Proračuna
3. Plan razvojnih programa Proračun u malom


I. izmjene i dopune Proračuna 2017.


1. I. Izmjene i dopune Proračuna
2. I. Odluka  o izvršenju Proračuna
3. I. Plan razvojnih programaProračun u malom


II. izmjene i dopune Proračuna 2017.


1.  II. Izmjene i dopune Proračuna
2. II. izmjene i dopune plana razvojnih programa


III. izmjene i dopune Proračuna 2017.

1.  III. Izmjene i dopune Proračuna
2. III. izmjene i dopune plana razvojnih programa


Prijedlog proračuna za 2017. godinu

Temeljem članka 10. stavja 1. točke 3. Zakona i o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 18/15) objavljuje se Prijedlog Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu.Proračun 2016.


Proračun Općine Malinska – Dubašnica – 2016
Plan razvojnih programa


I. Izmjene i dopune Proračuna

1. Izmjene i dopune Proračuna
2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa


II. Izmjene i dopune Proračuna

1. Odluka  o izvršenju
2. Izmjene i dopune Proračuna
3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa


III. Izmjene i dopune Proračuna

1. Izmjene i dopune Proračuna
2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa


Prijedlog Proračuna 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog Proračuna 2016


Proračun 2015.


Proračun Općine Malinska – Dubašnica – 2015
I. izmjene i dopune Proračuna (09.04.2015.)

II. izmjene i dopune Proračuna (22.09.2015.) III. izmjene i dopune Proračuna (21.12.2015.)


Proračun 2014.


Proračun Općine Malinska – Dubašnica – 2014
I. izmjene i dopune Proračuna (16.04.2014.)
II. izmjene i dopune Proračuna (15.09.2014.)
III. izmjene i dopune Proračuna (17.12.2014.)


Proračun 2009. – 2013.Financijski izvještaji


2020.

 

 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.20.-30.06.20. (10.07.2020.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.20.-30.06.20. (10.07.2020.) – EXCEL format
 • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.20.-30.06.20. (10.07.2020.) – WORD format
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.20.-31.03.20. (27.04.2020.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.20.-31.03.20. (27.04.2020.) – EXCEL format
 • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.20.-31.03.20. (27.04.2020.) – WORD format

2019 .

 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-31.12.19. (14.02.2019.) – PDF format
  Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-31.12.19. (14.02.2019.) – EXCEL format

  Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-31.12.19. (14.02.2019.) – WORD format
 • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-30.09.19. (10.10.2019.) – WORD format
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-30.09.19. (10.10.2019.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-30.09.19. (10.10.2019.)EXCEL format  
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-30.06.19. (10.07.2019.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-30.06.19. (10.07.2019.) – EXCEL format
 • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-30.06.19. (10.07.2019.) – WORD format
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-31.03.19. (09.04.2019.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-31.03.19. (09.04.2019.) – EXCEL format
 • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.19.-31.03.19. (09.04.2019.) – WORD format


2018.

 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-31.12.18. (14.02.2018.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-31.12.18. (14.02.2018.) – EXCEL format
 • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-31.12.18. (14.02.2018.) – WORD format
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-30.09.18. (09.10.2018.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-30.09.18. (09.10.2018.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-30.09.18. (09.10.2018.) – EXCEL format
 • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-30.09.18. (09.10.2018.) – WORD format
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-30.06.18. (10.07.2018.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-30.06.18. (10.07.2018.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-30.06.18. (10.07.2018.) – EXCEL format
 • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-30.06.18. (10.07.2018.) – WORD format
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-31.03.18. (10.04.2018.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.18.-31.03.18. (10.04.2018.) – EXCEL format

2017.

 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-31.12.17. (15.02.2018.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-31.12.17. (15.02.2018.) – EXCEL format
 • Bilješke uz financijske izvještaje Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-31.12.17. (15.02.2018.) – WORD format
 • Tablice (Obvezne bilješke uz Bilancu) za razdoblje 01.01.17.-31.12.17. (15.02.2018.) – EXCEL format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-30.09.17. (10.10.2017.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-30.09.17. (10.10.2017.) – EXCEL format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-30.06.17. (10.07.2017.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-30.06.17. (10.07.2017.) – EXCEL format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-31.03.17. (12.04.2017.) – PDF format
 • Financijski izvještaji Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje 01.01.17.-31.03.17. (12.04.2017.) – EXCEL format

Izvršenje proračuna


 •  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu.
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu. – excel
  •  Obrazloženje – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2020. godinu. – pdf
 •   Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu
  • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu. – excel
  • Obrazloženje – Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu. – pdf
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu.
  •    Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu. – excel
  •    Obrazloženje – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2019. godinu. – pdf
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu.
  • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu. – excel
  • Obrazloženje – godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu. – pdf
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu.
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu. – excel
  • Obrazloženje – Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2018. godinu. – pdf
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova