Građani

Obrazovanje, sport, baština i kultura

Važan segment sadašnjih i budućih mladih naraštaja je obrazovanje, koje ne mora nužno biti visoko, no globalno povezivanje ljudi i kultura, te ulazak u europsko članstvo iziskivat će neke nove vrijednosti bez kojih će mladi ljudi teško održati korak s vremenom. Stoga je u interesu cjelokupne zajednice i pojedinca da mladi ljudi budu najbolji u poslu kojim se bave, a za to ih je potrebno na vrijeme usmjeravati. Sport je također značajan za razvoj svakog mladog bića, pa i za održavanje dobre forme i zdravlja onih malo starijih. Sada kada su se konačno stekli uvjeti za pokretanje ekipnih i pojedinačnih sportova potrebno ih je inicirati, zainteresirati mlade i time im otvoriti nove vidike. U tom smislu općina Malinska – Dubašnica se zalaže za:

 

 • izgradnju organizaciju etno-muzeja ili „Etno-kuće“ u Bogovićima;
 • pružanje mogućnosti subvencioniranja u edukaciji mladih;
 • učenje stranih jezika kroz igru (djeca u vrtiću);
 • izgradnju dječjeg vrtića i upis za SVU DJECU pod povoljnim uvjetima;
 • omogućavanje informatičke izobrazbe i doniranje informatičke opreme djeci roditelja slabijeg imovinskog stanja;
 • edukaciju o posljedicama uzimanja droga, alkohola i pušenja;
 • pokretanje inicijative za osnivanje udruge kulturnog karaktera (folklor, maškare, zborno pjevanje, učenje sviranja različitih glazbala, posebice SOPELA tog starog tradicionalnog glazbala našeg kraja, slikanje i ples);
 • očuvanje kulturne baštine, spomenika kulture te obnova istih;
 • poticanje organizacije proslava tradicionalnih događanja i vjerskih blagdana;
 • poticanje daljnjih inicijativa za osnivanje sportskih klubova i društava sportske rekreacije;
 • izgradnja vanjskih igrališta sa popratnim sadržajima za djecu;
 • izgradnja društvenog doma za područje Općine Malinska – Dubašnica.

Kulturno nasljeđe 

Kulturno nasljeđe predstavlja identitet jednog naroda i svjedok je postojanja naroda na određenom području. Cilj Općine Malinska – Dubašnica je da pomogne  očuvanju i unapređenju bogatog kulturnog nasljeđa, kao svjedoka povijesti Dubašnice, ali i zaloga za uspješnu budućnost. Koliko će se netko zainteresirati i koliko će netko imati smisla u kulturnom izričaju ponajprije ovisi o pojedincu samome, ali u dobroj mjeri ovisi i o njegovom mentoru.Sve polazi od kulture življenja,odgoja,  njegovanja starih običaja i zalaganja da se oni održe.


Udruge građana 

Na području Općine Malinska – Dubašnica djeluju udruge, katedra i zborovi važni za kulturu ovoga kraja:

 

 • KUU “Dubašnica” Malinska,
 • Udruga sopaca i folklora otoka Krka,
 • Povijesna udruga otoka Krka,
 • Maškarana udruga Dubašnica,
 • Mješoviti općinski zbor Dubašnica – Malinska,
 • Katedra čakavskog sabora Kornić
 • Župni zbor “Nediljko Karabaić”.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Malinska – Dubašnica za 2016. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Općinu Malinska – Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

 

 • zaštite i očuvanja kulturne baštine,
 • organizacije i pokroviteljstva kulturnih manifestacija
 • financiranja ustanova i udruga u kulturi
 • Sinergija između kulture i turizma –  uvođenje simboličnih ulaznica za posjete znamenitostima (služe za održavanje istih);
 • Rekonstrukcija i turistička valorizacija zvonika na starom groblju;
 • Trajno njegovanje tradicije – narodna glazba, ples, gastronomija.

Odluke i  Javni natječaji iz sfere djelovanja Udruga

 

 

Više informacija


Odgoj i obrazovanje

U Općini Malinska – Dubašnica djeluju slijedeće odgojno-obrazovne ustanove: jedna predškolska ustanova – Dječji vrtić Malinska (Dječji vrtić Katarina Frankopan), osnovnoškolska ustanova  – Područna škola „Dubašnica“ (Osnovna škola Fran Krsto Frankopan) te osnovnoškolska glazbena ustanova – Osnovna glazbena škola „Mirković“ a srednjoškolci pohađaju srednjoškolsku ustanova jedinstvenu za otok Krk – Srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir u gradu Krku. Na otoku Krku ne postoji visokoškolska ustanova pa većina studenata studira u Rijeci ili Zagrebu. Učenici svih razreda srednje škole te svi studenti mogu se natjecati za učeničku i studensku stipendiju Općine Malinska – Dubašnica.

(Izvor: KanalRi)

više informacija


Zapošljavanje

Na svom tranzicijskom putu, Republika Hrvatska se bori sa izazovima gospodarskih reformi. Iako nužne, posljedice reformi mogu biti teške za velike skupine ljudi. Tako je u Republici Hrvatskoj stopa nezaposlenosti relativno visoka u odnosu na europsko okruženje. Prosječna stopa  nezaposlenosti za 2010. godinu na državnoj razini iznosila je 16,7% (Godišnjak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Kako bi tržište rada  funkcioniralo po principima tržišta važno je uspostaviti ravnotežu između ponude i potražnje. Ponuda radne snage koja je kvalificirana i  prilagodljiva te brzo odgovara potrebama tržišta rada je dugoročni rezultat koji se treba ostvariti. Stoga su sve aktivnost usmjerene na povećanje zaposlenosti i zapošljivosti iznimno važne, jer su usmjerene direktno na egzistencijalna pitanja  građana. Zaposlenost se mora postići stvaranjem novih radnih mjesta i poticanjem investicijskih ciklusa. Međutim, možda još važnije  (i kratkoročno ostvarivo), je povećanje zapošljivosti. Aktivnosti usmjerene na povećanje zapošljivosti su uglavnom usmjerene na pojedince i  skupine ljudi koji teže ulaze na tržište rada odnosno manje su prilagodljive brzim promjenama u tehnološkim naprecima i poslovanju. Najčešće  se radi o dugotrajno nezaposlenim osobama, osobama sa nižom razinom obrazovanja, mladima bez radnog iskustva, nacionalnim manjinama, osobama s  invaliditetom. U suradnji sa obrazovnim sustavom i sustavom socijalne skrbi, navedene osobe se nastoje motivirati, savjetovati i aktivirati kako  bi se uključile na tržište rada. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Uprava za međunarodnu suradnju u području rada i socijalne sigurnosti je tijelo nadležno za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala i projekte iz Prioriteta 1 –   Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada. Projektima za razvoj ljudskih potencijala, odnosno iz područja zapošljavanja želi se pomoći ugroženim skupinama na način da se poveća njihova  zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada, da se osnuju lokalna partnerstva za zapošljavanje kao model koji najbolje prepoznaje potrebe  tržišta rada na lokalnoj i regionalnoj razini, te da se jačaju kapaciteti i šire usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanja kao javnog tijela  kojem je primarna zadaća bavljenje potrebama tržišta rada (izvor:ljudskipotencijali.hr).

 


Socijalna politika (skrb)

Socijalna politika treba jamčiti socijalnu pravednost i humane društvene odnose, te garantirati socijalnu sigurnost i pomoć SVIM članovima društva koji trajno ili privremeno nisu sposobni za uključivanje u gospodarske procese. Socijalna politika prema mladima posebice je usmjerena skupinama koje trebaju dodatnu pozornost i potporu. Opće je poznato da su mladi u nepovoljnijem socio-ekonomskom položaju u odnosu na druge dobne skupine (ne raspolažu nekretninama, ušteđevinom, dionicama), teško se zapošljavaju i još teže dolaze do stana, te ovise o pomoći roditelja. Za ovu kategoriju stanovnika spremni smo pronaći rješenja i iskazati pomoć svake vrste i to: za mlade osobe s invaliditetom i težim oblicima bolesti;  za mlade s poremećajem u ponašanju;  za mlade bez podrške obitelji;  za mlade nezaposlene osobe;  za mlade osobe i obitelji s neriješenim stambenim pitanjem (program POS-poticajna stanogradnja).

Za osobe srednje i starije životne dobi, a zbog njihovog slabijeg imovinskog stanja, za invalidne osobe, teže bolesnike, nezaposlene branitelje i umirovljenike, spremni smo:

 

 • proširiti subvencije u troškovima komunalija;
 • omogućiti povoljnije korištenje zdravstveno-rekreativnih ustanova;
 • pomoći pri iznalaženju posla za nezaposlene;
 • pružiti pomoć financijske naravi;
 • osigurati sredstva za informatičko opismenjavanje svih zainteresiranih;
 • osigurati sredstva za isplatu božićnica invalidima i umirovljenicima;
 • osigurati prostor za organizaciju civilnog društva (udruge);
 • pokrenuti inicijativu za organizaciju dobrovoljnog vatrogasnog društva (za osnivanje potrebno najmanje 10 dobrovoljaca).

Cilj ovakve socijalne politike je pomaganje u svrhu zaštite čovjeka i njegovog integriteta, njegove obitelji, imovine i njegovog ukupnog društvenog statusa.

 

Udruge i društva

 • KUU “Dubašnica” Malinska
 • Udruga sopaca i folklora otoka Krka
 • Lovačko društvo Zec Malinska
 • Udruga stočara
 • Povijesna udruga otoka Krka
 • Društvo političkih zatvorenika PGŽ-a
 • HVIDR-a
 • Udruga roditelja poginulih branitelja
 • Udruga umirovljenika Malinska
 • Kinološko društvo Malinska
 • Maškarana udruga Dubašnica
 • Udruga dubašljanski kolejani
 • Udruga mladih Termen
 • Maškarana udruga Dubašnica

Unutar KUU “Dubašnica” Malinska od 2009. godine djeluje poznati i priznati Mješoviti (četveroglasni) općinski zbor Dubašnica – Malinska a voditelj je maestro Ivan Šabalja. Poznat je po iznimnim koncertima posebice tradicionalnim Božićnim i Uskrsnim koncertima. Zbor njeguje i glagoljaško pjevanje.

Na području Općine Malinska – Dubašnica djeluju i neke podružnice udruga:

 

 • Udruga maslinara “Drobnica”,
 • Udruga veterana Domovinskog rata otoka Krka,
 • Udruga antifašističkih  boraca i antifašista otoka Krka,
 • Županijska udruga za zaštitu  životinja Felix Krk,
 • Lovna jedinica Zec
 • Lovna jedinica Šljuka  na području Miholjica. (Registar udruga)

Sportski život u Općini

 • Jedriličarski klub YC Malinska
 • Kick-boxing ŠU Malinska
 • ŠRU Lastavica – Malinska
 • Športski streljački klub Dub
 • Stolnoteniski klub Malinska

Više informacija

 


Poznate osobe iz prošlosti Općine (kronološki)

 • Ivan Klobučarić (Clobucciarich)
 • Ivan Kraljić Skutlić
 • Anton (Antun) Bogović
 • Pavao Bogović Šimov
 • Mihovil Mužinić Mužina
 • Ivan Milčetić
 • Josip Antun Kraljić
 • Kazimir Ostrogović
 • Milan Radić
 • Branko Fučić
 • Nedjeljko Karabaić
 • Benko (Pavao) Dujmović
 • Juraj Spicijarić

Više informacija

 


Pitanja i odgovori

Ako nam želite javno postaviti pitanje koje Vas tišti, a koje je vezano za bilo koji problem u Vašem interesu ili interesu svih žitelja u Općini Malinska – Dubašnica, a Općinska Uprava ga može riješiti ili je pitanje u službi savjetovanja putem Interneta s službenicima Općine vezano uz prijedloge akata i odluka, molimo Vas da se javite na našu službenu Facebook stranicu ili pišete na info@malinska.hr


Obrasci za građane

Poštovani žitelji, ovdje možete preuzeti propisane općinske obrasce za natječaje i oglase koje objavljuje Općina Malinska – Dubašnica, kao i zahtjeve za ostvarivanje prava iz odluka na području naše općine. Obrasci su izrađeni u .pdf formatu te se trebaju ispisati i ispuniti te     vlastoručno potpisati te predati u Prijemni ured Općine. Obrasci su službeni i propisani Općinskim odlukama i samo takovi su važeći.

Follow @malinska_hr            

Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA