Predškolski i školski odgoj

U Općini Malinska – Dubašnica djeluju slijedeće odgojno – obrazovne ustanove: predškolska ustanova – Jaslice Bubamara, Dječji vrtić Malinska (Dječji vrtić Katarina Frankopan), osnovnoškolska ustanova – Osnovna škola Malinska – Dubašnica te osnovnoškolska glazbena ustanova – Osnovna glazbena škola Mirković, a srednjoškolci pohađaju srednjoškolsku ustanova jedinstvenu za otok Krk – Srednju školu Hrvatski kralj Zvonimir u gradu Krku. Na otoku Krku ne postoji visokoškolska ustanova pa većina studenata studira u Rijeci ili Zagrebu. Učenici svih razreda srednje škole te svi studenti mogu se natjecati za učeničku i studensku stipendiju Općine Malinska – Dubašnica.


Jaslice Bubamara

jaslice jaslice2

Jaslice Bubamara djeluju od 2016. godine u Malinskoj, na adresi Dubašljanska 78 (prizemlje), a namjenjen je za čuvanje djece od navršene jedne do tri godine starosti s područja Općine Malinska – Dubašnica. Jaslice mogu primiti  8 –  12 djece.

Jaslicama Bubamara upravlja obrt Bubamara i dadilja Nathalie Žic.Dječji vrtić Katarina Frankopan Krk – Dječji vrtić Malinska

 

U vrtiću se ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece. Uz primarni program provode se integrirani i kraći specijalizirani programi: sigurnosno-zaštitni program, program prevencije ovisnosti, program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima te vjerski odgoj.

Službene web stranice

 


 

Osnovna škola Malinska – Dubašnica

škola novo


bru_3946

Osnovna škola Malinska – Dubašnica nastala je razdvajanjem od Osnovne škola Fran Krsto Frankopan  koja je bilajedinstvena osnovno -školska ustanova za otok Krk sa sjedištem u gradu Krku. U 2015. godini odvojila se je škola Omišalj s područnom školom Dobrinj, a u rujnu 2016. godine Malinska – Dubašnica je dobila svoju matičnu osnovnu školu.

Sjedište škole je u Bogovićima, a  ravnateljica škole je Nedjeljka Turčić, prof.

Kontakt:

Osnovna škola Malinska – Dubašnica
Stipkino 7, Bogovići
51511 Malinska
Telefon: (051) 859 151
Fax: (051) 858 552

Službene web stranice


SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA

Odluka o isplati novčane naknade za sufinanciranje troškova nabavke školskih udžbenika i školskog pribora 2023

Odluka o isplati novčane naknade za sufinanciranje troškova nabavke školskih udžbenika i školskog pribora 2022

Odluka o isplati novčane naknade za sufinanciranje troškova nabavke školskih udžbenika i školskog pribora 2021.

Odluka o isplati novčane naknade za sufinanciranje nabavke udžbenika 2020
Odluka o isplati novčane naknade za podmirenje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora 2019

Isplata novčane naknade za sufinanciranje troškova nabavke udžbenika i školskog pribora 2018

Obavijest o sufinanciranju nabavke udžbenika i školskog pribora 2017


Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir je jedina srednjoškolska ustanova za otok Krk sa sjedištem u gradu Krkuk koja nastavlja bogatu tradiciju srednjeg školstva na otoku Krku koje je započelo davne 1921. godine kada je otvorena Mala realna gimnazija.

Tijekom godina škola se transformirala prema potrebama i mogućnostima, a danas objedinjuje opću gimnaziju, hotelijersko-turističku školu, ekonomsku školu, trogodišnju ugostiteljsku školu i strojarska zanimanja. Danas školu pohađa 430 učenika u 18 razrednih odjela.

Općina Malinska – Dubašnica u sklopu svojih mogućnosti zajedno s ostalim otočnim jedinicama lokalne samouprave pruža potporu Srednjoj školi za učeničke programe, nužne zahvate pri uređenju ili nabavu opreme.

Učenici svih razreda srednje škole mogu se natjecati za učeničku stipendiju Općine Malinska – Dubašnica, a jedini kriterij za dodjelu stipendija je školski uspjeh.

Ravnateljica: Gordija Marijan, prof.


Osnovna glazbena škola „Mirković“

Osnovna glazbena škola „Mirković“ je u prvoj godini svog djelovanja (1991/92) upisala 20 učenika. Interes za školu od tada pa do danas stalno je rastao. Uz matičnu Osnovnu školu sa sjedištem u Opatiji, osnovani su i područni odjeli škole. Pri osnivanju smo se vodili kriterijem da osnujemo školu upravo tamo gdje glazbena škola ne djeluje i gdje smo očekivali dovoljan broj polaznika. Područne škole uspješno djeluje u slijedećim mjestima: Malinska (Otok Krk) i Novalja (Otok Pag) .

Na osnivanje područnih škola utjecalo je među ostalim čimbenicima i to što u mnogim mjestima, daleko od velikih gradskih središta i na otocima, ne postoje glazbene škole te djeca nemaju mogućnost glazbenog obrazovanja. Dakako da i djeca koja žive na ovim područjima posjeduju glazbeni talent i interes prema glazbi, ali nisu u mogućnosti putovati i odlaziti u udaljene gradske glazbene škole.

Mnogi polaznici podružnica nastavili su glazbeno obrazovanje dalje u Srednjoj glazbenoj školi «Mirković» s pravom javnosti, a mnogi su do sada već i diplomirali razne visokoškolske glazbene ustanove .

 Danas osnovno glazbeno obrazovanje, sviranje jednog instrumenta i glazbena pismenost u mnogim zemljama zapada postaje sve više dio općeg obrazovanja svakog čovjeka i dio njegove opće kulture. Glazbeni odgoj i obrazovanje nije stoga samo usmjereno na buduće profesionalno opredjeljenje za bavljenje glazbom, već čini dio cjelovitog odgoja osobnosti svakog čovjeka usmjereno na razvoj njegovih umjetničkih sposobnosti, shvaćanja i stavova, mogućnost kreativnijeg i kvalitetnijeg života i provođenja slobodnog vremena.

PODRUČNA ŠKOLA MALINSKA

Obala 13, Malinska

tel: 051 701 390

mob: 098 298 496

e-mail: mirkovic.school@gmail.com


Stipendije

Stipendije Općine Malinska – Dubašnica se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Prioritet imaju natjecatelji koji se školuju u školama na otoku Krku, ukoliko program školovanja koje natjecatelj pohađa, postoji u školama na otoku Krku. Broj stipendija i visinu pojedinačnog iznosa stipendije utvrđuje se godišnjim Programom javnih potreba u području kulture i obrazovanja, koji se donosi uz Proračun Općine Malinska – Dubašnica.

Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik početkom školske odnosno akademske godine. Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno do svakog 10. dana u mjesecu za protekli mjesec, počevši od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno za 10 mjeseci kalendarske godine. Korisnik stipendije je dužan u roku od 30 dana od dana završetka školske odnosno akademske godine dostaviti uvjerenje o ostvarenom uspjehu u školskoj odnosno akademskoj godini za koju je stekao pravo na dodjelu stipendije. Za dodjelu stipendija Općine Malinska – Dubašnica mogu se natjecati učenici i studenti hrvatski državljani koji imaju prebivalište i čija obitelj ima prebivalište na području Općine Malinska – Dubašnica najmanje dvije godine te koji zadovoljavaju uvjete natječaja.


AKTUALNO:

 

 

SUFINANCIRANJE NABAVKE UDŽBENIKA I ŠKOLSKOG PRIBORA:                                                             

 

REZULTATI NATJEČAJA:

 

NATJEČAJI ZA DODJELU STIPENDIJE:

 

 

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJA


Poveznice

OBRASCI:

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA