Preuzimanja

  1. Na ovoj stranici možete preuzeti Pravilnike, Odluke i Obrasce.

Strategija razvoja Općine Malinska – Dubašnica 2015. – 2020.Statut Općine Malinska – Dubašnica

Statutarna Odredba o izmjeni statuta Općine Malinska – Dubašnica

 

POSLOVNIK o radu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica

Odluka o izmjeni poslovnika o radu Općinskoga vijeća Općine Malinska – Dubašnica 2009

Izmjene i dopune poslovnika o radu Općinskoga Vijeća Općine Malinska –  Dubašnica 2013

 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica


PPUO Malinska-Dubašnica SN 2004-13

Tekstualni dio plana

PPUO Malinska-Dubašnica – USKL. ZOP SN 2006-14

Tekstualni dio plana

Grafički dio plana

Izmjene i dopune PPUO Malinska-Dubašnica – pročišćeni tekst SN 2009-38

Urbanistički planovi uređenja (UPU) Općine Malinska – Dubašnica

  • UPU Malinska, Radići (GP 1) (UPU 1) – SN 2013-14
  • UPU Malinska, Radići (GP 1) (UPU 1) – Izmjene i dopune – ciljane SN 2014-03

         Tekstualni dio plana

 

 

 

  • UPU Dobrinčevo (dio GP 1) (UPU 3) SN 2012-07
  • UPU Sv. Vid – sjever (K-1) SN 2011-23

  • DPU Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo-obala i R-1 Haludovo-izgrađeni dio) – SN 2006-30

 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Malinska – Dubašnica 2016. – 2020.  2017.

Projekt proširenja plaže Vrulja


  • Obrasci

Zahtjevi


Glasilo Općine “Naši zvoni”

Naši zvoni

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.