Preuzimanja

  1. Na ovoj stranici možete preuzeti Pravilnike, Odluke i Obrasce.

Strategija razvoja Općine Malinska – Dubašnica 2015. – 2020.Statut Općine Malinska – Dubašnica


Poslovnik o radu Vijeća Općine Malinska – Dubašnica


Prostorni plan uređenja (PPU) Općine Malinska – Dubašnica (13/04, 14/06, 38/09 i 09/13)

Urbanistički planovi uređenja (UPU) Općine Malinska – Dubašnica

Detaljni plan uređenja (DPU) Haludovo (T1-1 Haludovo, R-6 Haludovo – obala i R-1 Haludovo) 30/06 i 2/07

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi uz V. izmjene/dopune PPUO Malinska – Dubašnica


  • Obrasci

Zahtjevi


Glasilo Općine “Naši zvoni”

Ukoliko ne možete pristupiti nekoj poveznici, pokušajte ovdje: Preuzmi

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova