Uredovno radno vrijeme sa strankama

ponedjeljkom 08:00 – 13:00

utorkom           08:00 – 13:00

srijedom          Općina ne ureduje za stranke

četvrtkom        12:00 – 17:00

petkom             08:00 – 12:00


DNEVNI ODMOR: 11:00 – 11:30

 

Prijam stranaka izvan vremena određenog za prijem stranaka moguć je uz prethodni dogovor sa službenikom ili uz telefonsku najavu. 

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA