Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom drugim propisima ustrojen je Jedinstveni upravni odjel u s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 12/12). Upravni odjel ustrojen je za obavljanje upravnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

 

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, stručni nazivi i uvjeti za raspored na radna mjesta, te broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i Sistematizacijom radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu koje donosi Općinski načelnik.

 

Djelovanje i rad Jedinstvenog upravnog odjela usmjerava i nadzire Općinski načelnik a upravlja pročelnik. Upravne i stručne poslove iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela obavljaju službenici, a prateće i pomoćne poslove obavljaju namještenici.

 

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica ustrojena su četiri odsjeka kao unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

  • Odsjek za opću upravu
  • Odsjek za proračun i financije 
  • Odsjek za pravne poslove i EU fondove
  • Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


centrala:         +385 (0) 51 750 500

fax:                  +385 (0) 51 750 510

e-mail:            info@malinska.hr

 

 


Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela


Neven MATUČ, pročelnik


Djelatnici:Odsjek za opću upravu


Bernard CVELIĆ, voditelj odsjeka

Katica CVELIĆ, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Renata JURETIĆ FALEŽIĆ, referent za komunalne poslove

Nataša CVELIĆ BADURINA, administrativni referent – tajnik

Dubravka TURČIĆ, administrativni referent

Silvija TURČIĆ, referent za komunalne poslove

Mary Ann TURČIĆ, pomoćni radnik


Odsjek za proračun i financije


Odsjek za proračun i financije prati se ostvarenje prihoda i izrađuje proračun, kao i svi ostali plansko-financijski dokumenti.


 

 

  • +385 (0) 51 750 505

 

Elvedina MUJAKIĆ GRUBIŠIĆ, viši referent za proračun i financije

 

Ivana PURIĆ, računovodstveni referent


Odsjek za pravne poslove i EU fondove


Ivana DUBROVIĆ, voditeljica Odsjeka za pravne poslove i EU fondove

 

 


Odsjek za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje i upravljanje imovinom

 


Branko JUSTINIĆ, voditelj odsjeka

 

Renato ŽIC,  viši referent za komunalni sustav i imovinsko-pravne poslove

 

Biserka DEPIKOLOZVANE, viši referent za komunalne poslove i javnu nabavu


Komunalni redari


Zoran LJUTIĆ, referent, komunalni – prometni redar

 

Mario MIHALJEVIĆ, referent, komunalni – prometni redar

 

Dražen PURIĆ, referent- komunalni-poljoprivredni redar

 

 Pravilnik JUO

PRAVILNIK O 1. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

Pravilnik o redu u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Malinska  Dubašnica (2021)

PRAVILNIK o unutarnjem redu JUO


Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela za prijam stranaka 

ponedjeljkom 08:00- 13:00

utorkom  8:00 – 13:00

srijedom  Općina ne ureduje za stranke

četvrtkom 12:00 – 17:00 

petkom  8:00 – 12:00 

 

DNEVNI ODMOR: 11:00 – 11:30

Prijam stranaka izvan određenog vremena moguć je uz prethodni dogovor sa službenikom ili telefonskom najavom.


Plan prijma u službu


Plan prijama u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2023. godinu

Plan prijma u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2022. godinu

Plan prijema u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2021. godinu

Izmjene i dopune plana prijema u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2019. godinu

Plan prijema u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2019. godinu

Plan prijema u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2017. godinu

Plan prijema u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2016. godinu

Plan prijama u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2015. godinu

Plan prijama u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2014. godinu

Izmjena plana prijama u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2013. godinu

Plan prijama u službu u Općini Malinska – Dubašnica za 2013. godinu

 

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA