Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 U djelokrugu su Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša poslovi utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja akata i drugih propisa u područjima koja se odnose na:

 • promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja, gospodarenja i zaštite prostora,
 • usklađivanje djelatnosti na zaštiti prostornih resursa,
 • usklađivanje regionalnoga prostornog razvoja,
 • zaštitu područja i objekata od posebnog interesa za Općinu Malinska – Dubašnica,
 • izgradnju građevina od važnosti za Općinu Malinska – Dubašnica,
 • korištenje i zaštitu graditeljske baštine,
 • uvjete i način izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja,
 • praćenja stanja u prostoru,
 • uređenje građevinskog zemljišta,
 • graditeljstvo,
 • zaštitu i promicanje djelatnosti zaštite okoliša, sukladno svjetskim kriterijima,
 • mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja zaštite prirodnih dobara (more, voda, zrak, tlo, rudno blago, biljni i životinjski svijet) u odnosu na gospodarski razvitak,
 • mjere korištenja i upravljanja pojedinim dijelovima okoliša,
 • poticanje mjera za saniranje postojećeg stanja devastacije okoliša i sprječavanje onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,
 • pritužbe upućene Općini Malinska – Dubašnica kojima se ukazuje na štetne radnje glede devastacije okoliša te ispitivanje njihove utemeljenosti, te
 • druga pitanja prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša ima predsjednika i šest članova.

Imenovani članovi između sebe biraju predsjednika Odbora.

 

U Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenuju se:

1. Marko Franković

2. Tončić Tehomilić

3. Ivica Bogović

4. Toni Kraljić

5. Franko Kraljić

6. Igor Matanović

7. Jozo Begić

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA