Dimnjačarske usluge

OBAVIJEST JAVNOSTI

Važeća koncesija je istekla a priprema novog natječaja za davanje koncesije je u pripremi i izradi natječajne dokumentacije. O novom koncesionaru javnost će biti upoznata putem obavijesti na web stanici, obavijesti na oglasnim pločama i dr.

U međuvremenu dok nema važeće koncesije dimnjačarske usluge ovlaštene su obavljati sve osobe koje su registrirane za obavljanje navedene djelatnosti.

 


Dimnjačarska djelatnost u Općini Malinska – Dubašnica obavlja se u skladu sa Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova („Službene novine PGŽ“ broj 15/09 i 34/14), a ovlašteni dimnjačar ovlašten je naplatiti pružene usluge prema Cjeniku dimnjačarskih usluga utvrđenom u postupku dodjele koncesije.

Koncesionarske usluge čišćenja i održavanja dimnjaka i dimovodnih objekata na području Općine Malinska – Dubašnica provodi tvrtka MLD-USLUGE d.o.o.

 

Koncesija je dodijeljena na rok od 5. godina, prema kojoj je koncesionar ovlašten obavljati dimnjačarske usluge na području Općine Malinska – Dubašnica u periodu od 1.1.2015. – 31.12.2019.

 

Kontakt podaci dimnjačara:

MLD -USLUGE d.o.o.

Adresa: Koprivnica, Ivana Generalića bb, OIB: 48278869268

Mobitel: 098 942 88 67

E-mail: mldusluge@gmail.com.

 

Čišćenje dimnjaka provodi se dva puta godišnje – u zimskom i proljetnom razdoblju.

Podsjećamo da je čišćenje dimnjaka obaveza mještana, prvenstveno zbog osobne sigurnosti, ali i uvjeta naknada eventualnih šteta od osiguravajućih društava.

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.