Kontakti

2Općina Malinska – Dubašnica

Lina Bolmarčića 22
p.p. 14, 51511 Malinska
Republika Hrvatska

načelnik: Robert Anton Kraljić

zamjenik: Miroslav Topić, dipl.iur.

tel.: +385 (0) 51 750 500

fax.: +385 (0) 51 750 510

e-mail: info@malinska.hr

web: www.malinska.hr              

MB: 2575523

OIB: 36462926568

IBAN: HR24 2402006 1825300006

SWIFT: ESBCHR22

 

           Radno vrijeme:  ponedjeljak – petak: 07,00 – 15,00 sati

                                          za stranke: prijam

 

 

Kako do nas?

[mapsmarker marker=”1″]


Kontaktirajte nas

[thinkit-wp-contact-form 1]


 

                           

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.