Političke stranke u Općini Malinska – Dubašnica


Na području Općine Malinska – Dubašnica djeluju slijedeće parlamentarne i izvanparlamentarne stranke:

 

SDP – Socijaldemokratska partija Hrvatske, HSU – Hrvatska stranka umirovljenika, HDZ – Hrvatska demokratska zajednica, HDS – Hrvatska demokršćanska stranka, HSP – Hrvatska stranka prava, HSS – Hrvatska seljačka stranka i PGS – Primorsko – goranski savez i GLAS – Građansko liberalni savez.SDP – Socijaldemokratska partija Hrvatske

SDP Socijaldemokratska partija Hrvatske u Općini Malinska – Dubašnica djeluje kao podružnica SDP Hrvatske.

Predsjednica: Mirjana Maršić

ADRESA SJEDIŠTA:

10000 Zagreb
Iblerov trg 9
(01) 4552-055, 4612-080
(01) 4557-509

Osnivanje: Zagreb, 03.11.1990.

SDP je utemeljen 3.11.1990. godine, a nastao je iz socijaldemokratskog krila bivšeg Saveza komunista Hrvatske. U travnju 1994. godine, ujedinjenjem SDP-a i Socijaldemokratske stranke Hrvatske (SDH), osnovane u prosincu 1989. godine, nastao je politički oblik okupljanja ljevice na socijaldemokratskim tradicijama. Socijaldemokratska partija Hrvatske je najveća stranka ljevice u Republici Hrvatskoj, utemeljena na bogatoj antifašističkoj tradiciji hrvatskog i drugih naroda koji žive u Hrvatskoj. Politička djelatnost SDP-a usmjerena je prema zaštiti interesa radno ovisnog stanovništva, srednje i slabije platežne moći te svih društvenih grupa koje zbog svog manjinskog karaktera trebaju posebnu brigu i zaštitu.SDP je parlamentarna stranka. Predsjednik stranke je Peđa Grbin.


HSU – Hrvatska stranka umirovljenika

HSU Hrvatska stranka umirovljenika u Općini Malinska – Dubašnica djeluje preko Županijske organizacije HSU PGŽ, na adresi Ciottina 19, 51000 Rijeka.Predsjednik Županijske organizacije je Đuro Dragosavac.

ADRESA SJEDIŠTA

10000 Zagreb
Frankopanska 7/I
(01) 4840-058
(01) 4815-324

Osnivanje: Zagreb, 29.04.1996.

Osnovno programsko načelo i cilj političkog djelovanja Stranke usmjereno je na poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja umirovljenika, kao jedne od najbrojnijih i materijalno najsiromašnijih skupina stanovništva, a u sklopu ostvarenja bogatije hrvatske države. HSU je parlamentarna stranka. Predsjednik stranke je Silvano Hrelja.


HDZ – Hrvatska demokratska zajednica

HDZ Hrvatska demokratska zajednica u Općini Malinska – Dubašnica djeluje preko Županijske organizacije HDZ PGŽ, na adresi Jadranski trg 1, 51000 Rijeka. Predsjednik Povjerenstva županijske organizacije HDZ-a je Josip Borić.

Predsjednik HDZ Općine Malinska – Dubašnica: Josip Turčić

ADRESA SJEDIŠTA:

10000 Zagreb
Trg žrtava fašizma 4
(01) 4553-000
(01) 4552-600

Osnivanje: Zagreb, 17.06.1989.

Hrvatska demokratska zajednica je po broju članova i po organizaciji najveća hrvatska stranka u domovini i u svijetu. Na svim dosadašnjim višestranačkim demokratskim izborima dobio je većinu u Saboru i u regionalnim i u lokalnim organima vlasti, a na izborima za Zastupnički dom Hrvatskog sabora 03.01.2000. godine osvojio je veći broj zastupnika od bilo koje druge parlamentarne stranke pojedinačno. Na taj način, HDZ je stožerna snaga u uspostavi i izgradnji hrvatske države. Hrvatska demokratska zajednica je narodna stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i drugih građana Hrvatske, gradeći svoj program na načelima kršćanske civilizacije. Cilj HDZ-a je demokratsko povezivanje svih ljudi koji su u javnom i političkom djelovanju spremni primjenjivati temeljne i općeljudske vrijednosti kršćanske civilizacije i etike, a radi ostvarivanja novoga duhovnog i materijalnog preporoda Hrvatske. HDZ je parlamentarna stranka. Predsjednik stranke je Andrej Plenković.


HSP Hrvatska stranka prava


HSP Hrvatska stranka prava u Općini Malinska – Dubašnica ima svoju podružnicu (ogranak), čiji je predsjednik Goran Gajzler. Aktivnosti podružnice možete pratiti na FB stranici podružnice (ogranka).

Predsjednik Županijskog vijeća je Dean Girotto.

 

ADRESA SJEDIŠTA:

10000 Zagreb
Primorska 5
(01) 3778-016, 3778-852, 3778-487
(01) 3778-736

Osnivanje: Zagreb, 25.02.1990.

Hrvatska stranka prava najstarija je hrvatska stranka u modernom smislu. Utemeljili su je 1861. godine dr. Ante Starčević i dr. Eugen Kvaternik, zabranjena je 6.01.1929. godine, a obnovljena 25.02.1990. godine na obnoviteljskom Saboru u Zagrebu. Polazeći od povijesnog hrvatskog državnog prava na samoodređenje, HSP se zalaže za hrvatski nacionalno-državni suverenitet na cjelokupnom povijesnom i etničkom prostoru, bez kojeg nema ostvarenja višestoljetnih težnji hrvatskog naroda. HSP je izvanparlamentarna stranka. Predsjednik stranke je Nikica Augustinović.


HSS – Hrvatska seljačka stranka

HSS Hrvatska seljačka stranka u Općini Malinska – Dubašnica djeluje kao Općinska organizacija HSS-a, na adresi Lina Bolmarčića 21, 51511 Malinska.

ADRESA SJEDIŠTA:

10000 Zagreb
Zvonimirova 17
(01) 4553-627, 4553-624
(01) 4553-631

Osnivanje: Zagreb, 20.11.1989.

Hrvatska seljačka stranka je legitimni slijednik Hrvatske pučke seljačke stranke osnovane 1904. godine u Zagrebu, koja je od 1919. godine pod imenom Hrvatska republikanska seljačka stranka, a od 1925. godine pod sadašnjim imenom neprekidno djelovala, sve dok njezin rad u domovini nije nasilno prekinut tj. zabranjen 11. lipnja 1941. godine. Svoj legitimitet i kontinuitet Stranka temelji na ilegalnom postojanju u Hrvatskoj od 1941. godine te na javnom djelovanju svoga vodstva u izbjeglištvu do prosinca 1989. godine, kada je obnovljeno djelovanje Stranke u domovini (Obnoviteljska skupština održana 20.11.1989.), a 1991. godine i Središnji odbor iz inozemstva prenio je svoj mandat na izabrano vodstvo Stranke u Hrvatskoj. Utemeljitelje Stranke, Antuna i Stjepana Radića na čelu stranke zamjenjuje 1929. godine dr. Vladko Maček, a njega 1964. godine dr. Juraj Krnjević. Godine 1980. izabran je Središnji odbor na čelu s dr. Josipom Torbarom koji je nakon smrti predsjednika J. Krnjevića preuzeo vodstvo Stranke. Za predsjednika HSS-a na Konvenciji 1991. godine izabran je ing. Drago Stipac. Na Skupštini HSS-a, u prosincu 1994. godine, za predsjednika Stranke izabran je dipl. ing. Zlatko Tomčić. Hrvatska seljačka stranka je politička organizacija koja se u ostvarenju svojih političkih ciljeva oslanja na sve slojeve naroda, a posebno seljaštvo kao temeljnog nositelja očuvanja hrvatske narodne samobitnosti. HSS svoje ciljeve ostvaruje u skladu sa čovječanskim i mirotvornim naukom i političkim djelom braće Stjepana i Antuna Radića te njihovih političkih nasljednika. Djelovanje stranke usmjereno je na izgradnju hrvatske države na načelima čovječnosti, demokracije, mirotvorstva, pravne države, socijalne pravice i zaštite čovjekove okoline te na gospodarstvo utemeljeno na obiteljskom gospodarstvu i gospodarskim općinama. HSS je parlamentarna stranka. Predsjednik stranke je Krešo Beljak.


Primorsko – goranski savez


Primorsko – goranski savez je stranka koja se zalaže za očuvanje regionalnog identiteta i promicanje lokalnih vrijednosti. Cilj Primorsko – goranskog saveza je ostvariti jaču decentralizaciju zemlje. Stranka je osnovana 1990. godine.7

Predsjednik stranke je Darijo Vasilić.

Predsjednik Općinske organizacije je Ivan Tavčar.

ADRESA SJEDIŠTA:

51 000 Rijeka
Ciottina ulica 19
(051) 335-359

Osnivanje: 1990.


GLAS – Građansko – liberalni savez

GLAS – Građansko-liberalni savez je moderna liberalna stranka građanskog centra, fokusirana na obranu individualnih sloboda, uz zaštitu ugroženih i posebno osjetljivih članova našeg društva. Osnovni ciljevi su izgradnja otvorenog društva u kojem se različitosti potiču kao komparativna prednost, a samosvjesni, ispunjeni i uspješni pojedinci pokretači su napretka te izgradnja stabilnih i predvidivih institucija u službi građana.

Predsjednica stranke: Anka Mrak Taritaš

Predsjednik ogranka Malinska – Dubašnica: Mira Grubina


ADRESA SJEDIŠTA:

Pasarićeva ulica 12, 10000 Zagreb

Osnivanje: 2017Web portal,Portal,Općina,Malinska - Dubašnica,Malinska,Dubašnica,Robert Anton Kraljić,Miroslav Topić,Općinsko vijeće,PGŽ,Primorsko-goranska županija,otok Krk,uprava,dokumenti,vijesti,građani,ekonomija,galerija,kontakt,download,preuzimanje

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA