Udruge na području Općine Malinska-Dubašnica

MALONOGOMETNI KLUB MALINSKA-DUBAŠNICA
Sv. Apolinara 5, Malinska
03536662692
Aktivna
BRDSKO BICIKLISTIČKI KLUB “OTOK KRK”
Žgaljići 4, Malinska
78472729020
Aktivna
UDRUGA IZNAJMLJIVAČA I TURIZMA MALINSKA-DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, Malinska
15699211501
Aktivna
KINOLOŠKO DRUŠTVO “KINOS”
Rasopasno 7, Malinska
04070061492
Aktivna
KICKBOXING KLUB MALINSKA
Tina Ujevića 5, Malinska
53059504064
Aktivna
MAŠKARANA UDRUGA “DUBAŠNICA”
Lina Bolmarčića 22, Malinska
59716075602
Aktivna
STOLNOTENISKI KLUB MALINSKA-DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, Malinska
51467769782
Aktivna
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “VAPOR” MALINSKA
Lina Bolmarčića 22, Malinska
40023779514
Aktivna
AUTO KLUB “OTOK KRK RACING” MALINSKA -“U LIKVIDACIJI”
Braće Turčić 25, Malinska
02262554196
Aktivna
Klub “KLEMENTA 1909”
Rasopasno 7, Malinska
65784189055
Aktivna
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MALINSKA-DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, Malinska
69803893442
Aktivna
TENIS KLUB “MALINSKA”
Obala 41, Malinska
55839475987
Aktivna
UDRUGA ZA UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA I OSOBNOG RAZVOJA “DUBOVA STAZA”
Istarska 2, Malinska
88930933286
Aktivna
UDRUGA UMIROVLJENIKA MALINSKA-DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, Malinska
57689727015
Aktivna
UDRUGA KREATIVNO MALINSKA
Zvezdan 7, Malinska
66075422561
Aktivna
KULTURNO UMJETNIČKA UDRUGA “DUBAŠNICA”
Lina Bolmarčića 22, Malinska
78837912703
Aktivna
ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA “LASTAVICA” MALINSKA
Obala bb, Malinska
75466282595
Aktivna
UDRUGA “DUBAŠLJANSKI KOLEJANI”
Lina Bolmarčića 22, Malinska
92657916274
Aktivna
LOVAČKO DRUŠTVO “ZEC” MALINSKA
Strilčići 4, Malinska
35628238969
Aktivna
PLESNO-GLAZBENA UDRUGA “CHAPLIN”
Milovčići 1a, Malinska
91936823490
Aktivna
UDRUGA JEZERO
Kralja Tomislava 15, Malinska
44691773489
Aktivna
ŠPORTSKI STRELJAČKI KLUB “DUB”
Portić 4, Malinska
40771840841
Aktivna
JEDRILIČARSKI KLUB MALINSKA
Obala 46, Malinska
60372343862
Aktivna
MULTIMEDIJALNA UDRUGA KRČKA BESEDA
Novo naselje 7, Malinska
86856424924
Aktivna
UDRUGA TERMEN
Branka Fučića 106, Malinska
75782933075
Aktivna
RONILAČKI KLUB NEKTON
Žubra 56, Vantačići
86789973537
Aktivna
Izvor: Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Stanje: 11. listopad 2020.g

DOKUMENTI:

 

OBAVIJESTI I OBJAVE:

 

JAVNI NATJEČAJI ZA UDRUGE:

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA