Udruge na području Općine Malinska-Dubašnica

MALONOGOMETNI KLUB MALINSKA-DUBAŠNICA
Sv. Apolinara 5, Malinska
03536662692
Aktivna
BRDSKO BICIKLISTIČKI KLUB “OTOK KRK”
Žgaljići 4, Malinska
78472729020
Brisano
UDRUGA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA I TURIZMA MALINSKA-DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, Malinska
15699211501
Aktivn
KICKBOXING KLUB MALINSKA
Tina Ujevića 5, Malinska
53059504064
Aktivna
MAŠKARANA UDRUGA “DUBAŠNICA”
Lina Bolmarčića 22, Malinska
59716075602
Aktivna
UDRUGA MASLINARA “PLOMINKA”
Novo naselje 7, Malinska
80717268384
Aktivna
KRIZNE RADIO KOMUNIKACIJE
Porat 33, Porat
72733894863
Aktivna
ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “VAPOR” MALINSKA
Lina Bolmarčića 22, Malinska
40023779514
Brisano
AUTO KLUB “OTOK KRK RACING” MALINSKA -“U LIKVIDACIJI”
Braće Turčić 25, Malinska
02262554196
Aktivna
Izvor: Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Stanje: 06. studenog 2023. g

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA