Kronološki kalendar važnih događaja na području Malinska – Dubašnica kroz povijest

1153. – postojanje crkve sv. Martina s kapelom sv. Apolinara, te samostan sv. Apolinara

1451. – naseljavanje Hrvata – Murlaci/Morlaci s kopna na područje koje danas smatramo Dubašnicom

1480. – postojanje kapele sv. Marije Magdalene, koju je knez Ivan Frankopan darovao franjevcima

1491. – osnovano nekadašnje selo Dubašnica (Dubačnica, Dubasniza)

1491. – osnovana župa Dubašnica nastojanjem Ivana VII. Frankopana, posljednjeg krčkog kneza

1491. – osnovana Bratovština Sv. Apolinara u župi Dubašnica

1506. – ustrojen Dubašljanski glagoljaški seoski kaptol zvan ruralni ili ladanjski kaptol

1545. – rođen Ivan Klobučarić (Clobucciarich) u Dubašnici,hrvatski svećenik, slikar i kartograf

1556. – naslikan vrijedan poliptih Gerolamo i Francesco da Santa Croce za samostansku crkvu u Portu

1557. – posvećena crkva Sv. Marije Magdalene u Portu

1618. – sagrađen zvonik crkve sv. Apolinara na groblju što je na njemu i uklesano glagoljskim pismom

1644. – započeta gradnja kapele Majke Božje Karmelske, ali je ime župe i dalje ostalo Dubašnica

1644. – izgrađen oltar Gospe Karmelske kasnije dio Župne crkve sv. Apolinara u Bogovićima

1705. – rođen Ivan Kraljić Skutlić u Sv. Antonu, pop glagoljaš, u narodu zvan Skutlić

1709. – izgrađen barokni oltar Gospe od ružarija za staru župnu crkvu

1730. – izgrađen barokni mramorni oltar u svetištu Sv. Marije Magdalene u Portu

1788. – sagrađene prve kuće u Malinskoj 1795. – sagrađene prve kuće u Malinskoj

1820. – rođen Anton (Antun) Bogović u Bogovićima, narodni zastupnik u Istarskom saboru

1826. – rođen Pavao (Paval) Bogović Šimov u Bogovićima, dubašljanski kroničar

1833. – rođen O. dr. Josip Dujmović u Portu,provincijal veoma zaslužnim za franjevce trećoredce

1846. – osnovana javna pučka škola u Dubašnici

1850. – početak gradnje samostana u Portu uz kapelu – za bogoslužje, franjevci trećoredci

1850. – rođen Mihovil Mužinić Mužina u Bogovićima, svećenik, u narodu zvan Mužina

1850. – izgrađen veliki toš – mlin i tijesak za preradu maslina u samostanu u Portu

1853. – rođen Ivan Milčetić u selu Milčetići,slavist, jedan od znamenitih i zaslužnih Dubašljana

1855. – nalaz župne crkve sv. Apolinara na mjestu današnjeg starog groblja u Dubašnici

1856. – sagrađen zvonik Župne crkva sv. Apolinara u Bogovićima

1857. – izgrađena nova crkva sv. Apolinara

1859. – otvoren poštanski ured u Malinskoj

1866. – rođen O. dr. Stanko Dujmović u Portu, krsnog imena Napoleon, redovnik, fotograf

1870. – rođen O. dr. Pijo Dujmović u Portu, postigao najveći stupanj i čast u svome redovničkom životu

1877. – rođen Josip Antun Kraljić u Bogovićima, književnik, istarski narodni učitelj, dječji pjesnik

1880. – otvoren u Malinskoj prvi ugostiteljski objekt “Al cacciatore” (kasnije hotel Triglav, danas Adria)

1880. – dolazak prvog turističkog parobroda u Malinsku

1887. – posjeta nadvojvode Rudolfa Habsburškog i princeze Stephani Malinskoj

1890. – izgrađena Župna crkva sv. Mihovila u Sv.Vidu-Miholjicama

1894. – uspostava prve parobrodarske linije Rijeka – Malinska, parobrod Silby

1894. – prvi masovni dolazak turista u Malinsku 1894. – utemeljena „Hrvatska čitaonica“ u Malinskoj

1895. – posvećena crkva sv. Mihovila u Sv.Vidu-Miholjicama

1898. – poslan zahtjev Giacoma Mascolina za izgradnju drvenog kupališta u Malinskoj (u M.Lošinj)

1900. – sagrađena školska zgrada u Bogovićima

1904. – osnovano „Gospodarsko-trgovačkog društvo“ u Dubašnici sa sjedištem u Bogovićima

1905. – javno izjavljivanje dr. L. Waagena: “Malinska je biser kvarnerskih otoka”

1906. – zasvirale orgulje prvi put na Božić u Župnoj crkvi sv. Apolinara

1907. – rođen Kazimir Ostrogović u Sv. Vid-Miholjicama, arhitekt

1907. – rođen Milan Radić u Malinskoj, hotelijer, sveučilišni predavač , znanstvenik

1908. – rođen pop Anton Spicijarić u Sv. Vidu-Miholjicama, dubašljanski župnik od 1939. do 1950.

1909. – osnovano „Društvo za poljepšanje mjesta„ sa sjedištem u Malinskoj

1909. – izgrađena Gostionica i kasnije hotel Slavija

1913. – početak gradnje kupališta Draga u istoimenoj uvali u Malinskoj

1914. – osnovana štedionica u Dubašnici koja je djelovala do početka Drugoga svjetskog rata

1918. – osnovano Glavarstvo općine Dubašnica sa sjedištem u Bogovićima (1918 – 1923)

1920. – rođen Branko Fučić u Bogovićima, akademik, povjesničar umjetnosti i kulture, znanstvenik…

1920. – izgrađen hotel „Jadran“ – današnja zgrada sjedišta Općine

1923. – osnovano Općinsko poglavarstvo Dubašnica sa sjedištem u Bogovićima (1923 – 1930)

1924. – rođen Nedjeljko Karabaić u Malinskoj, muzikolog, skladatelj, glazbeni folklorist, melograf, profesor

1924. – rođen Vinko Barbiš u Malinskoj, otočki zadrugar, aktivan u životu mjesne crkve

1927. – rođen O. fra Benko (Pavao) Dujmović u Zidarićima, gvardijan Samostana u Portu

1928. – pisanje J. A. Kraljića u svezi Malinske da je ona Bodulska Nizza

1929. – osnovano “Kupališno povjerenstvo” u Malinskoj

1929. – napravljen prvi film o Malinskoj

1929. – rođen Juraj Spicijarić u Sv. Vidu-Miholjicama, veliki hotelijer, humanista

1930. – osnovana Općina dubašljanska sa sjedištem u Bogovićima (1930 – 1938)

1930. – uređena kupališta: Draga i Haludovo, uredilo Kupališno društvo

1930. – uređen Jaz po projektu ing. Kazimira Ostrogovića u Malinskoj

1930. – sagrađeno perilo za robu na mandraću na Portiću

1931. – uspostavljena prva elektrifikacija u Malinskoj

1931. – sagrađen Hotel “Strnad”, prvi strani kapital

1931. – osnovano „Lovačko društvo“ u Dubašnici

1932. – postojanje prve pitke tekuće vode u Malinskoj

1932. – održan Euharistijski kongres u Dubašnici na Veliku Gospu

1934. – uređeno šetalište: “Rajska cesta”

1934. – izgrađena Vila Koch (prvi projekt Kazimira Ostrogovića) u Malinskoj

1935. – prvo snimanje Malinske iz zrakoplova s visine od nešto manje od stotinjak metara

1936. – organiziran i planiran prvi javni park u Malinskoj

1936. – preustroj “Kupališnog društva” u “Općinski turistički odbor”

1938. – osnovana Općina Dubašnica sa sjedištem u Bogovićima (1938 – 1941)

1938. – sagrađeno do kraja kupalište Draga u Malinskoj

1938. – održana prva službena regata u Malinskoj, za klasu L-5, državno prvenstvo

1940. – osnovan „Socijalni klub Dubašnica“ u Americi (Dubašnica Social Club of America Inc.)

1941. – osnovana Comune di Dobasnizza (1941 – 1943)

1941. – osnovana Općina dubašljanska (1941 – 1945)

1943. – osnovana Comune di Roveredo (1943 – )

1943. – osnovano Općinsko poglavarstvo Dubašnica (1943 – 1945)

1945. – osnovan Mjesni narodni odbor Dubašnica (1945 – 1952)

1945. – osnovan Općinski narodni odbor Dubašnica (1945 – 1945)

1946. – osnovan Administrativni centar Malinska (1946 – )

1946. – osnovan Mjesni narodni odbor Dubašnica (1946 – 1952)

1948. – osnivanje Hotelskog poduzeća Malinska

1952. – osnovan Mjesni narodni odbor Dubašnica (1952 – 1955)

1952. – osnovan Narodni odbor općine Dubašnica (1952 – 1955)

1952. – osnovano „Turističko društvo Malinska“

1960. – imenovana Prva ulica u Malinskoj – Kala (mediteranska urbana struktura)

1962. – početak izgradnje vikendica u Malinskoj

1966. – ukinuta redovita brodska linija

1969. – napisana knjižica Dubašnica jučer danas (autor župnik Antun Zec)

1970. – izrađen današnji Grb Općine – grb Dubašnice, autor Branko Fučić

1970. – otvaranje novog vodovoda iz Jezera-Lug

1971. – popisano 392 stanovnika u Malinskoj

1971. – dovršeno i otvoreno Hotelsko naselje Haludovo

1972. – dolazak Penhausa, Boby Gucconi u kockarnicu Haludova poradi glamura

1972. – posjet obitelji Henry Ford Malinskoj (unuk, došao jahtom)

1972. – izdano rješenje o Registraciji spomenika kulture – Etnografska zona Dubašnice

1973. – izdano rješenje o Registraciji spomenika kulture – Franjevački samostan sv. Marije Magdalene

1975. – izdano rješenje o Registraciji spomenika kulture – Etno zona Miholjica – Semenje

1975. – izdano rješenje o Registraciji spomenika kulture – Zaštićena kulturna dobra – građevine

1976. – izdano rješenje o Registraciji spomenika kulture – Etno zona Seršići – Sv. Vid

1976. – izdano rješenje o Registraciji spomenika kulture – Ruralna cjelina Sv. Vid

1976. – dograđena školska zgrada u Bogovićima

1980. – napisana knjiga Porat – samostan franjevaca trećoredaca, (autor o. Anđelko Badurina)

1981. – popisano 700 stanovnika u Malinskoj

1984. – objavljena knjiga Malinska (autor Milan Radić st.)

1990. – napisan Nacrt prvog hrvatskog Ustava – ”Krčki ustav”, u Malinskoj u hotelu ”Palace”- Hotelski grad Haludovo

1991. – popisano 999 stanovnika u Malinskoj

1991. – angažiranje pripadnika Četvrta bojna 111. brigade ZNG (i Malinskari) u osiguranju otoka Krka

1992. – osnovana „Turistička zajednica mjesta Malinska“

1993. – održani prvi demokratski izbori u Općini Malinska

1993. – donesena odluka o privremenom ustrojstvu i načinu rada OV i drugih tijela Općine Malinska

1993. – osnovana Općina Malinska s sjedištem u Malinskoj

1994. – osnovana „Turistička zajednica općine Malinska“

1994. – otvorena svečano nova školska zgrada u Bogovićima

1994. – dovršena izgradnja prvog značajnijeg projekta – Trgovačkog centra Markat

1996. – napisana knjiga Dubašnica – sveta baština i duhovni zov (autor Anton Turčić)

1996. – sagrađen prvi poslijeratni značajniji turistički objekt Pansion Vila Rova

1997. – općina mijenja naziv u Općina Malinska – Dubašnica

1997. – prihvaćena Odluka o grbu i zastavi Općine Malinska – Dubašnica

1997. – postanak TZ Općine Malinska – Dubašnica pravnim slijednikom TZ Općine Malinska

1997. – izabran zaštitnik Općine Malinska – Dubašnica, Sveti Apolinar

1997. – potpisana Povelja o bratimljenju naše Općine s općinom Pinkovac(Güttenbach) – Austrija

1997. – napisana brošura Na izvorima Malinska (autor Vinko Barbiš)

1998. – započelo izdavanje službenog općinskog glasila – lista „Naši zvoni“

1999. – potpisana Povelja o bratimljenju naše Općine s općinama Aixe-sur-Vienne (FR), Großhabersdorf (DE) i Swieciechowa (PL)

2000. – posvećena crkva sv. Nikole u Malinskoj

2001. – popisano 607 stanovnika u Malinskoj

2003. – zavijorila prvi puta Plava zastava na plaži Rupa

2003. – sagrađen visokokvalitetan hotel Pinia

2004. – napisana knjiga O Dubašnici i njezinim ljudima (autor Tomislav Galović)

2005. – osnovano trgovačko Komunalno društvo Dubašnica d.o.o. u 100% vlasništvu Općine

2007. – obnovljena Župna crkva sv. Apolinara u Bogovićima

2008. – izdana monografija Plovanska crikva svetoga Apolinara (autori Perica Dujmović i Tomislav Galović)

2008. – dobivena licenca HDLU-a za Galeriju sv. Nikole

2009. – donesen Statut Općine Malinska – Dubašnica

2009. – proslavljeno „Sto godina turizma u Malinskoj“

2009. – izdana ilustrirana monografija Voljenoj vali (autor Milan Radić ml.)

2009. – potpisana Povelja o bratimljenju naše Općine s općinom Lovas

2009. – sagrađena Sportska dvorana u Bogovićima

2009. – ustoličen najdugogodišnji župnik župe sv. Apolinara u Dubašnici,vlč. Bogumil Dabo

2009. – sagrađeno turističko naselje Blue Waves Resort s četiri zvjezdice

2009. – snimanje Malinske iz balona s visine od stotinjak metara

2010. – prihvaćena odluka o izmjeni i dopuni Odluke o grbu i zastavi Općine

2011. – potpisana Povelja o bratimljenju naše Općine s općinom Cserkezőlő (Mađarska)

2011. – popisano 965 stanovnika u Malinskoj

2012. – priznanje – Općina Malinska – Dubašnica na vrhu Forbesove liste Top 100

2013. – donesena Odluka o području mjesnih odbora u Općini Malinska – Dubašnica

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA