Javna nabava

 

KONTAKT: nabava@malinska.hr

Javna nabava (engl. public procurement) je posebnim propisom utvrđeni obvezan način i postupak nabave robe i usluga, ustupanja radova, kupnje, najma ili zakupa od strane državnih i drugih tijela koja su korisnici državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba pod kontrolom države ili jedinice područne (regionalne) samouprave (tzv. javnih poduzeća). Javna se nabava obavlja na temelju nadmetanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi objavljenih u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Zakonski propisi:


Sprječavanje sukoba interesa 

 

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno članku 80. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16):

Općina Malinska-Dubašnica kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u sukobu interesa.

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).


Plan javne nabave / Registar ugovora 

Plan nabave Općine Malinska-Dubašnica kao i sve njegove kasnije izmjene i dopune, možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, gdje u izborniku s desne strane kliknete na „Planovi nabave“ , u rubrici Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odaberete željenu godinu, u polje Naručitelj upišete: „Općina Malinska-Dubašnica“, te kliknete na „Kreiraj izvješće“ kako biste preuzeli Plan nabave.

Plan nabave za 2019. godinu (Ovaj Plan stupa na snagu dana 15. siječnja 2019., a primjenjuje se za nabave koje će se obavljati u 2019. godini)

Plan nabave za 2018. godinu (Ovaj Plan stupa na snagu dana, 02. siječnja 2018., a primjenjuje se za nabave koje će se obavljati u 2018. godini)

Plan nabave za 2016. godinu (Ovaj Plan stupa na snagu dana, 04. siječnja 2016., a primjenjuje se za nabave koje će se obavljati u 2016. godini.)

Plan nabave za 2015. godinu (Ovaj Plan stupa na snagu dana, 02. siječnja 2015., a primjenjuje se za nabave koje će se obavljati u 2015. godini.)


Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Prema članku 28. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) Općina Malinska-Dubašnica objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) Općina Malinska-Dubašnica od 1.1.2018. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske te ga možete pogledati ovdje.

 


Kontrola javne nabave

Objave u Narodnim novinama o natječajima (nadmetanjima) Općine Malinska – Dubašnica možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Na elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom dijelu izbornika kliknite na “OBJAVE JN – Jednostavna tražilica” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Općina Malinska – Dubašnica, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja:

Jednostavna nabava


Postupci javne nabave u 2015. godini

Naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Dokumentacije (natječajne) za nadmetanja


Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA