Pravo na pristup informacijama

 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (vidi zakonske osnove) svi koji podnesu pravovaljan zahtjev prema Općini Malinska – Dubašnica imaju pravo na  pristup informaciji kojom Općina raspolaže.  Zahtjevi se podnose u usmenom ili pisanom obliku.

Pisani zahtjevi podnose se na adresu Općine Malinska – Dubašnica (Lina Bolmarčića 22,51511 Malinska) ili putem elektronske pošte na službenu adresu Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine, dok se usmeni zahtjevi zaprimaju u prostorijama  Općine utorkom od 11:00 do 13:00 sati kod  osobe odgovorne za izdavanje informacija – službenika za informiranje.

Informacije koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Općina Malinska – Dubašnica, daju se u uvid samo prema Katalogu Informacija Općine Malinska – Dubašnica (Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine2 broj 173/03) i članka 39. Statuta Općine Malinska – Dubašnica  (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/04) –  Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Malinska – Dubašnica).

Svi podnositelji Zahtjeva mogu zatražiti dopunu ili ispravak informacije te podnijeti zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Obrazac zahtjeva –  Zahtjev za dopunu ili ispravak-informacije

Obrazac zahtjeva – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Upitnik-za-samoprocjenu-TJV sukladno ZPPI(XLS)


Službenik za informiranje

Bernard Cvelić


Katalog informacija Općine Malinska – Dubašnica

(sadržaj – sistematiziran pregled informacija)

I. Opći akti:

1. Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica od 1993. i nadalje,

2. Općinske uprave Općine Malinska – Dubašnica od 1993. i nadalje.

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

II. Pojedinačni akti:

1. Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica od 1993. i nadalje,

2. Općinske uprave Općine Malinska – Dubašnica od 1993. i nadalje.

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje nalaze se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica.

 

III. Cjelokupna dokumentacija sa sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica i Općinske uprave Općine Malinska – Dubašnica za razdoblje od 1993. godine i nadalje, nalazi se u pismohrani (materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici akata).

IV. Katalog općinske imovine Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica.

V. Sklopljeni sporazumi s gradovima prijateljima Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica.

VI. Dokumentacija iz obvezno-pravnih odnosa Općine Malinska – Dubašnica s pravnim i fizičkim osobama od 1993. godine.

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica. 

VII. Cjelokupna natječajna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave Napomena: Navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima, odnosno nalazi se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica.

VIII. Očevidnik korisnika socijalnog programa Općine Malinska – Dubašnica.

Napomena: Navedeni podaci nalaze se u pismohrani Općine Malinska – Dubašnica. 


OBRAZAC: KATALOG INFORMACIJA OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak-informacije

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

 


Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Kako bi se postigla jednoobraznost i standardizacija prilikom primjene Zakona o pravu na pristup informacijama, u dijelu koji se odnosi na savjetovanje s javnošću županija, gradova i općina,  Povjerenik za informiranje, suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer pripremio je Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 


ZAKONSKA OSNOVA
Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA