Trgovačka društva u vlasništvu / suvlasništvu Općine

1. KOMUNALNO DRUŠTVO DUBAŠNICA D.O.O, STIPKINO 21, MALINSKA – BOGOVIĆI (trgovačko društvo u vlasništvu Općine)


2. PONIKVE D.O.O. , VRŠANSKA 14, KRK, (trgovačko društvo u suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica)

 

 • Ponikve eko otok Krk d.o.o.
  2e8a7d0f-eac8-43ac-966a-cd8520461c2b.jpg
  Direktor: Neven Hržić, mag.ing.aedif.
  Pomoćnik direktora: Ivan Jurešić, univ.spec.oec.
  Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
  Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
  Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
  E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
  Internet adresa: www.ponikve.hr
  Djelatnost: prikupljanje i zbrinjavanje otpada

  Ponikve usluga d.o.o.

  633b1f88-a1b3-44b2-b69c-48464e188153.jpg
  Direktor: Neven Hržić, mag.ing.aedif.
  Pomoćnica direktora: Barbara Srdoč, dipl oec.
  Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
  Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
  Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
  E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
  Internet adresa: www.ponikve.hr
  Djelatnost: zajedničke uslužne djelatnosti

  Ponikve voda d.o.o.

  0f10e524-d565-4f8d-b2f6-5d5ad1d9e9b3.jpg
  Direktor: Neven Hržić, mag.ing.aedif.
  Pomoćnik direktora: Silvio Giorgolo, ing.el.
  Adresa: Vršanska 14, 51 500 KRK
  Telefon (Centrala): +385 (0)51 654 666
  Fax (Centrala): +385 (0)51 654 606
  E-mail (Centrala): ponikve@ponikve.hr
  Internet adresa: www.ponikve.hr
  Djelatnost: javna vodoopskrba i odvodnja

3. RADIO OTOK KRK D.O.O. , DRUŠTVENI DOM KRAS, KRAS, (trgovačko društvo u suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica)

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA