Savjetovanja s javnošću

Savjetovanja s zainteresiranom javnošću  provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Malinska – Dubašnica. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne.

2023.

 

2022.

2021.

 

2020.

 

2019.

 

Prijedlog Proračuna 2020. – savjetovanje s javnošću


 

2018.

Prijedlog Proračuna 2019. – savjetovanje s javnošću


 

 

2017.


PRIRUČNIK ZA PROVEDBU SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU 


Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću jedinice regionalne i lokalne samouprave

 

 

 

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA