IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

PRAVO NA PRISUP INFORMACIJAMAI OTVORENA DOZVOLA I PRAVILA PRIVATNOSTI I O OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)

Općina Malinska – Dubašnica obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 017/2019).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju www.malinska.hr

 

Status usklađenosti

Ova mrežna lokacija je potpuno usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, osim u video sadržajima objavljenim prije stupanja na snagu Zakona. Usklađenost će se dodatno provjeriti angažiranjem neovisne procjene treće starane.

 

Priprema Izjave o digitalnoj pristupačnosti

 

Ova Izjava pripremljena je dana  05. travnja 2020. godine, temeljem vlastite samoprocjene usklađenosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Eventualne primjedbe na pristupačnost stranice ili upiti vezani uz informacije i sadržaje koji nisu pokriveni opsegom primjene Zakona o pristupačnosti mogu se uputiti Službeniku za informiranje  Općine Malinska – Dubašnica.

 

Inspekcijski nadzor

 

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Telefonska pomoć osobama s invaliditetom i podrška korisnicima pomoćne tehnologije:

 

Službenik za informiranje  Općine Malinska – Dubašnica

Bernard Cvelić

◾tel. +385 (0) 51 750 513

◾fax. +385 (0) 51 859 322

◾e-mail. bernard.cvelic@malinska.hr


PRAVO NA PRISUP INFORMACIJAMAI OTVORENA DOZVOLA I PRAVILA PRIVATNOSTI I O OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)

 

Share
PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA