MLD – USLUGE – koncesionar za dimnjačarske poslove

MLD – USLUGE – koncesionar za dimnjačarske poslove

Na 7. Sjednici Općinskog vijeća, održanoj 24.3.2022 godine, donesena je Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Malinska Dubašnica, a kojom su predmetni poslovi povjereni tvrtki MLD-USLUGE d.o.o. iz Koprivnice, zastupanoj po direktoru Zvonimiru Poljičaku.

 

Predmetna koncesija dana je na vrijeme od tri godine, što znači da u tom periodu aktualnog koncesionara za dimnjačarske poslove na području Općine Malinska – Dubašnica možete kontaktirati telefonom na: 099 251 36 26 ili 098 942 8867

Cjenik usluga preuzmite ovdje.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA