U Općini Malinska-Dubašnica sagradit će se mreža za 3529 korisnika

U Općini Malinska-Dubašnica sagradit će se mreža za 3529 korisnika

Projekt razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području otoka Krka

Projektom razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik sagradit će se svjetlovodna pristupna mreža (engl. Fiber to the Home – FTTH) do krajnjih korisnika u tzv. bijelim područjima svih sedam jedinica lokalne samouprave na otoku Krku:
Grada Krka i općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

Bijela područja obuhvaćaju krajnje korisnike kojima trenutno nije dostupan širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s, te krajnje korisnike kojima operatori elektroničkih komunikacija širokopojasni pristup s brzinama od najmanje 30 Mbit/s neće osigurati do kraja 2023. godine.

Nakon što su 26. kolovoza sve jedinice lokalne samouprave na otoku Krku i komunalna tvrtka Ponikve eko otok Krk potpisale Sporazum o suradnji na ovom projektu, Grad Krk je, kao nositelj projekta, potpisao 27. kolovoza Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Ostvarenje ovog, za otok Krk, veoma važnoga razvojnog projekta, vrijednog ukupno 79,46 milijuna kuna započinje odmah, a završetak je planiran za kraj 2023. godine. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo je Gradu Krku 57 619 737,71 kunu bespovratnih sredstava, a ostatak do punog iznosa (19 740 912,97 kn) sufinancirat će jedinice lokalne samouprave sukladno broju predviđenih priključaka na svom području. U Općini Malinska-Dubašnica predviđa se sagraditi mrežu za 3529 korisnika:

Jedinica lokalne samouprave Ukupno (kn)

  • Grad Krk 2 695 539,86
  • Općina Baška 2 336 995,91
  • Općina Dobrinj 5 271 565,08
  • Općina Malinska-Dubašnica 5 699 556,73
  • Općina Omišalj 1 786 259,49
  • Općina Punat 712 242,71
  • Općina Vrbnik 1 238 753,19

Kako će se projekt ostvariti javnim novcem, sagrađena infrastruktura bit će u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, dostupna svim telekomoperaterima uz jednake uvjete, a nakon završetka investicije predat će se tvrtki Ponikve eko otok Krk na održavanje i upravljanje.

Projekt je usklađen sa svim mjerodavnim strateškim dokumentima na razini EU-a i nacionalnoj razini (Digitalna agenda za Europu 2020., Europsko gigabitno društvo do 2025., Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj od 2016.-2020), te lokalnim razvojnim dokumentima jedinica lokalne samouprave na otoku Krku. Provedba ovog projekta omogućit će korisnicima
novosagrađene mreže korištenja interneta brzine prijenosa veće od 100 Mbit/s, s mogućnošću nadogradnje na brzine od 1 Gbit/s i više. Ukratko, ova nova infrastruktura osigurat će kvalitetniji život otočana i bitne preduvjete za brži razvoj u budućnosti.

Autor teksta: Čedomir Miler

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA