„Potkova” dobiva novo ruho

„Potkova” dobiva novo ruho

Poštovani stanovnici Općine Malinska-Dubašnica,
Konac godine brzo je stigao i kada se samo malo osvrne­mo unazad, toliko se toga dogodilo u zapravo vrlo krat­kom razdoblju koji nazivamo godinom, da nekako tek sad, oko blagdana Božića, postajemo svjesni prebrzog protoka vremena, ali i spoznaje da smo stariji za još jednu godinu.
Velike kiše i loše vrijeme, nažalost, jedan su od razloga kaš­njenja radova u našoj Općini: montaže vanjskog dizala na Domu udruga, tj. preuređenoga staroga dječjeg vrtića u Bogovi­ćima; krčenja i uređivanja biciklističkih staza i Camino-puta; malo sporijih radova u moru na gradnji obalnog zida; iskopa novih ulica u Portu, Vantačićima i Sv. Vidu na projektima obo­rinske i fekalne odvodnje.
Radovi na nastavku uređenja središta Malinske, od novog trga prema – kako to znamo reći – „potkovi”, u punom su tije­ku. Do značajnijeg širenja rive, odnosno šetnice neće doći, no uređenje u kamenu i kvalitetnim materijalima izgledom će sli­jediti prethodno uređeni trg. Takav je slijed uređenja planiran i u nadolazećim godinama, prema kapeli sv. Nikole, do Turistič­kog ureda ispred pošte. O dinamici uređenja, odnosno načinu, moći ćete odlučivati i vi na javnim predstavljanjima, kao što je to bilo i dosad. Uskoro se planira predstavljanje uređenja pro­stora oko objekta Turističke zajednice u nekoliko varijanata.
Problem oborinske odvodnje na Markatu

Završeni su radovi na spoju ceste Markat – Kvarnerska, te je konačno dobivena građevinska dozvola za cestu koja se planirala još od 80-ih godina prošloga stoljeća, spoj Markat – Nikole Tesle. Izgradnju te prometnice postavili smo kao jedan od najvažnijih projekata i nadamo se da će se ona sagraditi do početka sezone 2021. godine. Izgradnjom će se započeti početkom 2020. godine sa sezonskom stankom od 1. lipnja do 30. rujna. Međutim, tim poslovima prethodi izgradnja oborinske odvodnje na Markatu kojom bi se prihvatile goleme količine vode koje se za malo većih kišnih dana spuštaju po Dražinama i ulijevaju u more na Jazu. Poznato je da je upravo to bio prirodni kanal koji je skupljao vode Polja Kremenskoga, pa je prije izgradnje ceste valjalo napraviti studiju kako prihvatiti tu silnu vodu koja se nemali broj puta sli­jeva preko županijske ceste i Ulice Branka Fučića te svom sili­nom spušta do mora. Nakon što će se na tom području napraviti nekoliko prihvatnih spremnika, od kojih jedno veće na bivšem parkiralištu restorana Bukarica kako bi se voda „umirila”, sve će se usmjeriti u cijev velikog promjera ugrađenu ispod ceste koja će se graditi i postojećeg parkirališta Markat, te uklopiti u postojeći su­stav sagrađen od mora do ispred kaffe bara Smokva. Nakon tog prilično zahtjevnoga građevinskog zahvata i izgradnje ceste, ostvarit će se preduvjeti za uređenje najvažnijega pješačkog prijelaza pored Galerije sv. Nikole, kao i cijeli promet, odnosno izlaz s Markata usmjeriti prema Ulici Nikole Tesla i Ulici Branka Fuči­ća. Tako će se Dubašljanska ulica (od Konzuma do kružnog toka u Bogovićima) moći planirati jednosmjernom cestom, s nogostu­pom i parkirališnim mjestima. Završetkom tih radova u skoroj se budućnosti otvara mogućnost uređenja parkirališta Markat 2 koje je u međuvremenu otkupljeno od privatnih vlasnika, kao i preuređenje tzv. Zelene tržnice za koju je već izdana građevinska dozvola. Iz tih razloga za ovu Pavlovu neće se postaviti šator za maškarane mesopusne zabave na uobičajenom mjestu, već u Bo­govićima pored školske dvorane.

Što se tiče većeg broja upojnih bunara oborinske odvodnje, jedan se upravo dovršava zapadno od župnog dvora u Sv. Vidu,  dok se radovi na izvedbi oborinske odvodnje odvijaju iza hotela Pinia te u ulicama Duhljica – Ograde. Projektira se oborinska odvodnja u ulicama Novo Naselje i Branka Fučića (dio od Bu­karice prema Ulici Branka Fučića i dalje prema Kremenićima), te u središnjem dijelu naselja Sv. Anton. Prema zacrtanom ter­minskom planu, izvode se radovi na sustavu fekalne odvodnje u naseljima Porat, Vantačići i Sv. Vid.


Asfaltirane su mnoge ulice
Asfaltirana je Ulica Mirka Radića, dio Ulice Mihovilići – hotel Blue Waves, i dio ceste u naselju Barušići; u tijeku su rado­vi na izgradnji glavne ceste u Poslovnoj zoni Barušići te asfalti­ranju dijela ulica Zelengaj – Keruševo, dio naselja Milčetići i dio odvojka Bodulske ulice. Asfaltira se naselje Maršići. U tije­ku je izgradnja rampe za invalide na području Lastavice i No­vog mula na koju će se potom nadograditi električni aqualift. Radnja je to koja prethodi izgradnji Interpretacijskog centra maritimne baštine za koji još uvijek traje ponovljena javna na­bava, jer nismo mogli pristati na cijenu jednog ponuđača. Za izgradnju je predviđeno oko 11 milijuna kuna. U fazi izgradnje je i novo sunčalište na spoju naselja Vantačići – Porat. Radovi se odvijaju na proširenju groblja Sv. Vid.

Uređena je pješačka staza ispod Ulice Nikole Tesle i uređe­na pješačka staza na potezu ulica N. Tesle – B. Župana. Projek­tira se autobusno stajalište u naselju Sv. Anton, kao i boćalište u Oštrobradićima; u pripremi je dokumentacija za „smirivanje” prometa u Dubašljanskoj ulici i naselju Sv. Vid-Miholjice.


Uzurpacije općinskog i državnog zemljišta sada izlaze na vidjelo

Svjestan sam činjenice da postoje određena nezadovoljstva mještana u svezi raznih problematika, svjestan sam i da su se neki poslovi morali i mogli odraditi bolje. Već sam vas, poštova­ni čitatelji, izvještavao o problemima administracije u ovoj dr­žavi, o nedostatku radne snage i golemim povećanjima cijene građevinskih radova s čime se susreće i dobar dio poduzetnika u našoj Općini, te neću opetovano o tome pisati. Međutim, moje je skromno mišljenje da stvari po tom pitanju ne idu nabolje. List Naši zvoni lokalnog je značenja, te u pravilu nikada nismo pisali tekstove koji se ne tiču naše Općine, no možda bismo tre­bali i mi početi pisati o uzurpacijama općinskog i državnog ze­mljišta koje se tako lako otkrivaju prilikom obnove zemljišnih knjiga koje provodimo u Malinskoj; o lopovlucima, aferama i nepravdi koji postaju gotovo obvezni dio svakodnevice.

Bez obzira što ne možemo ostati nijemi ili slijepi na mno­go toga što se događa oko nas, moramo svi zajedno zadržati optimizam i nadu. Božićno je vrijeme prigoda da na svijet gle­damo drukčijim i ljepšim očima. Netko je napisao: Kada bismo barem mogli malo božićnog duha pospremiti u staklenke i otvoriti po jednu svaki mjesec u godini.
Svim stanovnicima Općine Malinska-Dubašnica, te našim dragim iseljenicima, uime svih općinskih službenika i svoje osobno ime, želim sretan i mirom ispunjen Božić i uspješnu novu godinu.
ROBERT ANTON KRALJIĆ
načelnik općine Malinska – Dubašnica
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA