Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina (Polinarova i Malinskarske noći)

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina (Polinarova i Malinskarske noći)

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Temeljem odredbe članka 16. stavka 1. Odluke o davanju na korištenje javne površine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/23, 24/23) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj  7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi


ODLUKU

o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina


I.

U javnom natječaju za prikupljanje ponuda za zakup javnih površina odabiru se najpovoljniji ponuditelji kako slijedi:

 

 

LOKACIJA Obavljanje djelatnosti prigodom održavanja manifestacija „Polinarova“ za dan 20.07.2024. i „Malinskarske noći“ za dane 26.-27.07.2024., k.o. Bogovići
18.2 Bogovići (IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE) – ugostiteljstvo, manifestacija „POLINAROVA“
1)                    TT 1991 j.d.o.o., članovi društva: Petar Turčić i Ivan Tavčar, Malinska, Sveti Anton 8/1
18.6 Bogovići (IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE) – pokretna naprava, manifestacija „POLINAROVA“
1)           Jasna Petrović, vlasnica obrta PETROVIĆ, Šilo, Brdo 5
2)            nema ponuđača ili ponuđači nisu udovoljili uvjetima natječaja
18.5 Malinska-Centar (NOVI TRG) – ugostiteljstvo, manifestacija „MALINSKARSKE NOĆI“
1)                    MAGDELI TIM d.o.o., članovi društva: Monika Mršić Turčić i Petar Turčić, Malinska, Rova 50

 

II.

Ugovor o zakupu javne površine zakupnik je dužan zaključiti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora na Odluku o odabiru ponuditelja za zakup javnih površina, ukoliko prigovora nije bilo. U slučaju da je uložen prigovor, u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja obavijesti o okončanju postupka po prigovoru, ukoliko se prigovor odbaci ili odbija. U slučaju prihvaćanja prigovora Općinski načelnik će donijeti odluku o ponavljanju natječaja za predmetnu lokaciju ili donijeti samostalnu Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za predmetnu lokaciju.

Ukoliko ponuditelj koji je uspio u natječaju u navedenom roku ne pristupi potpisu ugovora smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj čime gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U navedenom slučaju na potpis ugovora pozvati će se slijedeći najpovoljniji ponuditelj u natječaju, koji ispunjava uvjete iz natječaja.

Ukoliko u natječaju nije bilo više ponuditelja, odnosno ako u prvom krugu natječaja ostanu lokacije za koje nije sklopljen ugovor o zakupu javne površine, općinski načelnik može Odlukom odrediti raspisivanje drugog kruga natječaja o zakupu javne površine.

 

III.

Za javne površine iz ovog javnog natječaja zakupnina se plaća u 2 (dva) obroka na način da se 50% zakupnine uplati prije zaključenja ugovora a preostalih 50% zakupnine najkasnije do 31. srpnja 2024. godine.

 

IV.

Protiv ove Odluke o odabiru sudionici natječaja imaju pravo podnošenja prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave Odluke na web stranicama Općine.

 

KLASA:  363-01/24-04/3

URBROJ: 2170-26-02-24-6

Malinska, 10. lipnja 2024.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Anton Kraljić, v.r.


DOKUMENTI:

Odluka načelnika o odabiru 2024 (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA