Najava 36. sjednice Općinskog vijeća

Najava 36. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka  77.  Poslovnika  Općinskog  vijeća  Općine  Malinska ‐ Dubašnica  („Službene novine Primorsko – goranske županije“  broj 26/09, 43/09 i 14/13), dostavljam   36.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica  za 30. studenog 2016. godine (srijeda)   s početkom u 19:00 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica .
Za sjednicu predlažem sljedeći:

           ‐D N E V N I    R E D-


1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj 

2. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Malinska – Dubašnica  


3. IMOVINSKI PREDMETI : 


1. Odluka o otkupu zemljišta u poslovnoj zoni K‐3 Barušići
2. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje prometnice u predjelu Rova
3. Odluka o pokretanju postupka izvlaštenja u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Malinska
4. Odluka o pokretanju postupka izvlaštenja u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Milčetići
5. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju djela z.č. 1315/1 u k.o. Sveti Anton (Rova)


4. POSLOVNI PROSTOR : 


1. Odluka o namjeni poslovnog prostora


5. Vijećnička pitanja    

Predsjednik:  Zdenko Cerović, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA