Poziv na Javnu raspravu o Strategiji razvoja Općine Malinska – Dubašnica (2022.- 2027.)

Poziv na Javnu raspravu o Strategiji razvoja Općine Malinska – Dubašnica (2022.- 2027.)

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Poštovane sugrađanke i sugrađani, Općina Malinska-Dubašnica pristupila je izradi Strategije razvoja Općine Malinska-Dubašica za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

Uvažavajući načela transparentnosti, inkluzivnosti i partnerstva, pozivamo Vas da se sa svojim prijedlozima i idejama aktivno uključite u definiranje strateških smjernica razvoja naše Općine za razdoblje do 2027. godine.

Tematski paneli sadržajno su pripremljeni i prilagođeni za tri skupine dionika:

1) Tematski panel za poduzetnike, obrtnike i poljoprivrednike održati će se 9. 12. 2022. godine u 17:00 sati, u prostorijama Interpretacijskog centra „Duboak“ u Malinskoj.

2) Tematski panel namijenjen turističkom i ugostiteljskom sektoru održati će se 9. 12. 2022. godine u 18:30 sati, u prostorijama Interpretacijskog centra „Duboak“ u Malinskoj.

3) Tematski panel namijenjen građanima i predstavnicima organizacija civilnog društva održati će se 10. 12. 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Interpretacijskog centra „Duboak“ u Malinskoj.

Molimo Vas da svoj dolazak najavite na tel: 051/750-502 ili adresu e-pošte: ivana.dubrovic@malinska.hr

 

 

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA