Odluka o odabiru ponuđača za zakup javnih površina

Odluka o odabiru ponuđača za zakup javnih površina

Temeljem odredbe stavka 1. članka 10. Odluke o davanju u zakup javnih površina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/05, 6/11, 3/14, 11/15, 5/17, 5/19, 16/20, 7/21 i 16/21, 3/22, 13/22 i 15/22) i članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica, donosi


ODLUKU
o odabiru ponuđača za zakup javnih površina


 

I.

U natječaju za dodjelu javnih površina za vrijeme adventa 2022. godine (objavljenom na službenim stranicama Općine Malinska-Dubašnica 29. studenog 2022. godine) nije odabran niti jedan ponuđač, prema tablici kako slijedi:


KLASA: 363-01/22-04/14
URBROJ: 2170-26-02-22-12
Malinska, 1. prosinca 2022.


OPĆINSKI NAČELNIK:
Robert Anton KraljićJavni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnih površina

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA