Prijava štetnih događaja nastalih usljed poplave

Prijava štetnih događaja nastalih usljed poplave

Poštovani sugrađani,

Općina Malinska-Dubašnica zaprima štetne događaje koji su se dogodili zbog poplave.

Molimo sve oštećene građane da sva saznanja o štetama nastalim na njihovim stvarima i imovini, prijave što je prije moguće na broj telefona:
051/750-500 u radnom vremenu Općine.

Također, preporuka je da se oštećena imovina fotografira prije sanacije.

Također molimo sve sugrađane da prijave sve štete nastale na javnoj infrastrukturi i imovini, u Vašim ulicama, parkovima te ostalim mjestima po kojima se krećete. Dovoljno je zapamtiti točnu lokaciju, opis štete, te ukoliko je moguće napraviti fotografiju i istu sačuvati te ju poslati Općini na email na njihov zahtjev.

Pokušati će se na temelju prijava šteta proglasiti elementarna nepogoda, pa molimo da svi promptno reagiramo i prijavimo sve nastale štete.

Vaši članovi MO Malinska-Bogovići

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA