Izvješće o provedenoj ponovljenoj javnoj raspravi – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica

Izvješće o provedenoj ponovljenoj javnoj raspravi – VII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Malinska – Dubašnica

Temeljem članka 102. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) objavljuje se Izvješće o provedenoj ponovnoj javnoj raspravi.

 

Preuzmi:

VII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA –

Izvjesće s ponovne javne rasprave (PDF)

 

OBAVIJEST O PROVEDBI JAVNE RASPRAVE:

Ponovna javna rasprava o VII. Izmjeni i dopuni PPU Općine Malinska Dubašnica

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA