Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2022. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2022. godini

Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeli javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica, Općinski načelnik Općine Malinska – Dubašnica objavljuje


JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Malinska – Dubašnica u 2022. godini


I.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2022. godini mogu dati građani sa prebivalištem na području Općine Malinska-Dubašnica i udruge civilnog društva sa sjedištem u Općini Malinska-Dubašnica.

Ukoliko u propisanom roku ne bude dostavljen niti jedan prijedlog, tada prijedlog za javno priznanje Općinskom vijeću može podnijeti općinski načelnik.

 

II.

Javno priznanje u smislu ovog Pravilnika odnosi se na odnosi se na proglašenje počasnog građanina i na dodjelu Posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini.

 

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica.
Pisani prijedlog za dodjelu javnih priznanja obavezno sadrži:
– podatke o podnositelju prijedloga
– obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata
– životopis kandidata
– prijedlog javnog priznanja
Prijedlozi koji nisu podnijeti u skladu s navedenim neće se razmatrati.

IV.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska – Dubašnica u 2022. godini s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom podnose se zaključno do 1. srpnja 2022. godine neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska – Dubašnica ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Malinska – Dubašnica, 51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22, u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Općine Malinska-Dubašnica”.

KLASA: 061-01/22-01/1
URBROJ: 2170-26-03-01/2-22-1

U Malinskoj, 10. lipnja 2022.


Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić, v.r.

 

Prilog: Javni poziv (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA