JAVNI POZIV   za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i državnim natjecanjima u 2021. godini

JAVNI POZIV za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i državnim natjecanjima u 2021. godini

Na temelju članka 33. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 7/21), Općinski načelnik Općine Malinska–Dubašnica objavljuje


JAVNI POZIV

za nagrađivanje sportaša za postignuća ostvarena na međunarodnim i državnim natjecanjima u 2021. godini


Temeljem Odluke o nagrađivanju sportaša za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 37/11 i 21/14), Općina Malinska-Dubašnica nagrađuje uspješne sportaše do osamnaeste godine života ili do kraja kalendarske godine u kojoj završavaju svoje srednjoškolsko obrazovanje za uspjehe kako slijedi:


  • za sudjelovanje na europskom i svjetskom prvenstvu, bez obzira na rezultat, nagrada u visini 3.000,00 kn,
  • za osvojeno prvo mjesto na državnom prvenstvu, nagrada u visini 1.500,00 kn,
  • za osvojeno drugo mjesto na državnom prvenstvu, nagrada u visini 1.000,00 kn,
  • za osvojeno treće mjesto na državnom prvenstvu, nagrada u visini 500,00 kn.

Prijava se podnosi u pisanom obliku te obavezno sadrži:
– osnovne podatke o klubu (naziv, adresa, OIB),
– osobne podatke natjecatelja (ime i prezime, datum rođenja, adresa, OIB, broj žiro rn.)
– presliku osobnog dokumenta natjecatelja ili potvrdu o prebivalištu,
– dokaze o ostvarenom uspjehu.

Prijave koje nisu podnijete u skladu s navedenim neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju na adresu:
OPĆINA MALINSKA–DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, HR‐51511 Malinska
ili
e-mailom na adresu: katica.cvelic@gmail.com

Krajnji rok za prijavu je 31. lipanj 2022. godine.

Dodatne informacije možete dobiti u Općini Malinska-Dubašnica.


OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
Načelnik Robert Anton Kraljić

 

 

Prilog: Javni poziv (PDF)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA