Objava biračima – izbori za Mjesne odbore Općine Malinska – Dubašnica

Objava biračima – izbori za Mjesne odbore Općine Malinska – Dubašnica

KLASA: 012-03/22-01/1

URBROJ: 2170-26-02-22-3

Malinska, 20. svibnja 2022.


OBJAVA BIRAČIMA

koji imaju prebivalište na području Općine Malinska – Dubašnica


Općinsko vijeće Općine Malinska – Dubašnica na sjednici 11. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica: Sveti Vid – Miholjice, Poganka – Sveti Anton, Porat – Vantačići, Milčetići – Turčići –Zidarići i Malinska – Bogovići.

Odluka je stupila na snagu dana 20.05.2022., dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“, a objavljena je u „Službenim novinama“ broj 15/22 od 19. svibnja 2022. godine.


Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora održati će se u nedjelju, 3. srpnja 2022. godine


Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora provode se za:

1. Mjesni odbor SVETI VID-MIHOLJICE – 5 članova

2. Mjesni odbor POGANKA – SVETI ANTON – 5 članova

3. Mjesni odbor PORAT – VANTAČIĆI – 5 članova

4. Mjesni odbor MILČETIĆI – TURČIĆI – ZIDARIĆI – 5 članova

5. Mjesni odbor MALINSKA – BOGOVIĆI – 7 članova

Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi

postupci za provedbu izbora provode se temeljem odredbi Odluke o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska – Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/14) te sukladno Obveznim uputama i Obrascima propisanim od strane Izbornog povjerenstva Općine Malinska – Dubašnica.


Općinski načelnik:

Robert Anton Kraljić, v.r.

 

Preuzmi: Objava biračima

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA