Rješenja o određivanju pravovaljanih kandidacijskih lista i Zbirne liste kandidata za izbor članova/članica vijeća mjesnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica

Rješenja o određivanju pravovaljanih kandidacijskih lista i Zbirne liste kandidata za izbor članova/članica vijeća mjesnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Malinska-Dubašnica na temelju odredbe članka 19. Odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/14) objavljuje rješenja o određivanju pravovaljanih kandidacijskih lista i Zbirne liste kandidata za izbor članova/članica vijeća mjesnih odbora u Općini Malinska-Dubašnica.

– M.O. SVETI VID-MIHOLJICE (Rješenje o određivanju pravovaljanih kandidacijskih lista i Zbirna lista)
– M.O. POGANKA – SVETI ANTON (Rješenje o određivanju pravovaljane kandidacijske liste Zbirna lista)
– M.O. PORAT – VANTAČIĆ (Rješenje o određivanju pravovaljane kandidacijske liste Zbirna lista)
– M.O. MILČETIĆI – TURČIĆI – ZIRADIĆI (Rješenje o određivanju pravovaljane kandidacijske liste Zbirna lista)
– M.O. MALINSKA – BOGOVIĆI (Rješenje o određivanju pravovaljane kandidacijske liste Zbirna lista)

Prigovor protiv rješenja o određivanju pravovaljanih kandidacijskih lista mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih liste birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Općinskom izbornom povjerenstvu Općine Malinska – Dubašnica u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA