Poziv na javni uvid i raspravu za Programe gospodarenja gospodarskim jedinicama s planom upravljanja područjem ekološke mreže za G.J. Malinska – Dubašnica

Poziv na javni uvid i raspravu za Programe gospodarenja gospodarskim jedinicama s planom upravljanja područjem ekološke mreže za G.J. Malinska – Dubašnica

Javni uvid u program počinje dana 15.01.2021. i traje do 15.02.2021. na web stranici općine Malinska – Dubašnica ili u uredima Ministarstva poljoprivrede ispostave Delnice, ured Delnice Trg 138.brigade HVa 4, Delnice ili ponedjeljkom u uredu Čavle od 8 do 13 sati, na adresi Trg hrvatskih branitelja 1( tel 099 311 77 23 Maja Bukovac ili Denis Stojsavljević 091 236 3281 ). Ukoliko epidemiološke mjere dopuste okupljanje većeg broja ljudi, javna rasprava bi se održala najranije 15.02.2021. , no o tome ćete biti pravovremeno informirani, jer sve ovisi o epidemiološkim mjerama.

Program obuhvaća područje katastarskih općina Bogovići, Miholjice, Omišalj i Sveti Anton.

Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike i ostalo građanstvo, predstavnike grada Krka i mjesnih odbora, predstavnike vatrogasne zajednice te ostale zainteresirane stranke da se odazovu javnom uvidu i raspravi.

Maja Bukovac, dipl. ing. šum.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

POJAŠNJENJE


Radi osiguranja provedbe sveeuropskih kriterija iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona o šumama NN 68/2018, te uvažavanja općeg interesa u gospodarenju šumama šumoposjednici su dužni gospodariti šumama u skladu sa šumskogospodarskim planovima, te se zato za svaku gospodarsku jedinicu izrađuje odgovarajući  šumskogospodarski plan. U slučaju privatnih šumoposjednika, govorimo o Programima gospodarenja šumama šumoposjednika ili  Programu gospodarenja gospodarskom jedinicom s planom upravljanja područjem ekološke mreže .

Gospodarska jedinica privatnih šumoposjednika na Krku, koja je objekt ovog javnog uvida,  gj „Malinska-Dubašnica“ je dio područja ekološke mreže, te se njima propisuju zahvati na šumama i šumskim zemljištima, analiza stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova područja ekološke mreže, ciljevi upravljanja i očuvanja biljnih vrsta i stanišnih tipova, mjere očuvanja, aktivnosti za postizanje ciljeva i pokazatelji provedbe plana za gospodarske jedinice za razdoblje od deset godina, te planira potrajnost prihoda etata za daljnjih deset godina i za idućih 20 godina, a obnavlja se svakih deset godina.

U tablici nazvanoj O14 s nazivom  katastarske općine, nalazi se popis katastarskih čestica koje su obuhvaćene programima, a one su objedinjenje u sastojinski odvojene cjeline koje se nazivaju odjeli ili odsjeci (1a, 15b, …). U tablici naziva O3 nalaze se propisi koji se odnose na sve čestice objedinjenje odjelom ili odsjekom. Zbog bolje prostorne orijentiranosti, priložena je i pregledna karta područja predmetnih programa.

Kako težimo što boljoj informiranosti šumoposjednika, te aktivnoj suradnji, molimo vas da se za sve nejasnoće, pojašnjenja i prijedloge, obratite ili savjetniku Ministarstva poljoprivrede, odjela za unaprjeđenje šuma, ispostava Delnice, Maji Bukovac na telefon 099 311 77 23 ili e-mail maja.bukovac@mps,hr ili predstavniku

izvođača radova  tvrtke Pro Silva doo, Denisu Stojsavljeviću , telefon 091 236 3281 ili na email dstojsavljevic@oikon.hr

PRILOZI:

Pojašnjenje Malinska-Dubašnica

Uvid i rasprava Dubašnica Miholjice

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA