Upis u prvi razred osnovne škole

Upis u prvi razred osnovne škole

Dragi roditelji budućih prvašića,

prijave za upis u prvi razred za školsku godinu 2021./2022. održati će se od 25. do 29. siječnja 2021. godine. U nastavku donosimo informacije o upisima i načinu prijave.

 

.

INFORMACIJE O PRIJAVI U OSNOVNOJ ŠKOLI MALINSKA–DUBAŠNICA

Prijave za upis u Osnovnu školu Malinska-Dubašnica provodit će se elektroničkim i telefonskim putem zbog trenutne epidemiološke situacijeSvi detalji bit će objavljeni na web i facebook stranici škole do 25. siječnja. Bit će potrebno priložiti dokument s OIB-om i adresom djeteta. Ako dijete ima svoju osobnu iskaznicu, tada je dovoljno priložiti presliku iste, ako nema, potrebno je priložiti rodni list/izvadak iz matice rođenih i presliku osobne iskaznice roditelja s adresom na kojoj je dijete prijavljeno ili potvrdu o mjestu prebivališta/boravišta djeteta. Također, osim kontakt broja roditelja bit će važno navesti adresu elektroničke pošte barem jednog roditelja. S daljnjim tijekom utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole roditelji će biti upoznati nakon prijave. Za sva pitanja stojimo na raspolaganju na broj mobitela 091 6031 392 ili na fiksni telefon 051 858 557.

ŠKOLSKI OBVEZNICI

Sukladno članku 18. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – isp., 90/11, 05/12, 16/12, 86/12 i 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 133/20) u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2021./2022. upisuju se djeca koja do 1. travnja 2021. godine imaju navršenih šest godina života, odnosno djeca rođena od 1. travnja 2014. godine do 31. ožujka 2015. godine, kao i djeca kojoj je u prethodnoj školskoj godini odgođen upis ili su privremeno oslobođena od školovanja ili iz drugih razloga nisu upisana u osnovnu školu, a školski su obveznici.

PRIJEVREMENI UPIS

Iznimno, za dijete rođeno od 1. travnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine, roditelj/skrbnik može najkasnije do 31. ožujka 2021. godine podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika pismenim putem ili osobno Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, Rijeka, Riva 10. Obrazac zahtjeva je u prilogu,  dostupan je na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije ili ga možete preuzeti ovdje: Obrazac zahtjeva za prijevremeni upis

Uz obrazloženi zahtjev roditelj/staratelj prilažu: presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu o promjeni mjesta prebivališta ili boravišta i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta ako je dijete bilo uključeno u predškolski program. Upravni odjel za odgoj i obrazovanje donosi rješenje o prijevremenom upisu za pojedino dijete na temelju mišljenja stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta PGŽ-a.

UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE I LIJEČNIČKI PREGLED

Prije redovitog upisa u osnovnu školu Stručno povjerenstvo škole će utvrditi psihofizičko stanje djece koje će se održati u prostorijama OŠ Malinska – Dubašnica, a liječnički pregled djece obavlja dr. Vanja Tomac u zdravstvenoj ustanovi, u Domu zdravlja Krk.

Roditelji/staratelji će o terminima pregleda biti obaviješteni elektroničkom poštom ili telefonskim putem nakon prijave.

ODGODA UPISA

Stručno povjerenstvo škole predložit će Upravom odjelu odgodu upisa u 1. razred osnovne škole osobito ako:

  • procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj,
  • se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

PRIVREMENO OSLOBAĐANJE DJETETA OD UPISA

Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće. Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole Upravnom odjelu podnosi roditelj/staratelj djeteta. Zahtjev je u prilogu, dostupan je na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije ili ga možete preuzeti ovdje: Zahtjev za privremeno oslobađanje djeteta od upisa

Osim zahtjeva roditelj obvezno prilaže: presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu o promjeni mjesta prebivališta ili boravišta, rješenje o ostvarivanju prava po posebnim propisima, medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

PRILOŽENI DOKUMENTI:

Više informacija o upisima možete potražiti na: www.pgz.hr

Izvor: osnovna škola Malinska Dubašnica

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA