Najava 28. sjednice Općinskog vijeća

Malinska, 19. kolovoza 2020.

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska Dubašnica („Službene  novine Pimorsko–goranske županije“ broj 26/09, 43/09 i 14/13), saziva


28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica


sjednica će se održati 24. kolovoza 2020. godine u prostorijama u Školske sportske dvorane u Bogovićima, Stipkino 7 s početkom u 20:00 sati


Za sjednicu predlažem sljedeći:


D N E V N I      R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Vijeća

2. Sporazum o suradnji na Projektu razvoja širokopojasnog pristupa prihvatljivog za financiranje iz EU fondova na području grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik

3. IMOVINSKI PREDMETI
3.1. Odluka o kupnji poslovnog prostora
3.2.Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u naselju Porat

4. Zahtjev za umanjenje zakupnina za poslovni prostor – rasprava


Predsjednica:
Mirjana Maršić, v.r.

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.