Obavijest o postupku izrade Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za GJ „Malinska – Dubašnica

Na području katastarskih općina Bogovići, Miholjice i Sveti Anton u postupku je izrada Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za GJ „Malinska – Dubašnica“. U šumama na tom području mogu sresti osobe s raznim spravama, a na stablima se mogu naći tanko zarezane oznake. Radi se inženjerima šumarstva koji rade terenska mjerenja radi kasnijeg izračuna potrebnih parametara. S njima u pravilu bude i netko od domaćeg stanovništva. Zarezi na stablima neće učiniti nikakvo zlo stablima, niti su oznaka bilokakve buduće sječe.


Što je Program gospodarenja?


Program gospodarenja šumama šumoposjednika je jedan od planova u šumarstvu koji se izrađuje se za šume koje su u vlasništvu i/ili posjedu drugih pravnih i fizičkih osoba, a nisu u vlasništvu i/ili posjedu Republike Hrvatske.

Njime se utvrđuje se stanje šuma te radovi u neposrednom gospodarenju šumama.


Kako se izrađuju?


Više zemljišnih čestica koje tvore sastojine, a one odjele ili odsjeke u Programima gospodarenja. Premjerene su prema pravilima šumarske struke i za njih su određeni drvna zaliha, odnosno ukupna drvna masa, određeni su prirasti, odnosno kako i koliko se koliko kroz vrijeme navedena drvna masa poveća i etati, odnosno drvna masa koja se može posjeći, a da se ne poremeti ravnoteža vrsta, kvalitete, zdravstveno stanje i slično, te uzgojni radovi koji pridonose kvaliteti sastojina.

Predmet radova su, pod obavezno, sve sastojine koje u katastru vode kao šuma. Mogu se naći i one , koje se u katastru vode kao poljoprivredne površine , a koje su toliko obrasle šumskim drvećem da se mogu proglasiti šumom. Ukoliko netko od vlasnika ne želi da se takva parcela nađe u Programu, treba se obratiti u Ministarstvo poljoprivrede, Ispostava Delnice ili direktno izvođaču.


Čemu služe?


Daju smjernice optimalnog gospodarenja kojima se to ostvaruje sve prije navedeno. U principu se svode na to da se etati realiziraju sječom sanitara, zrelih stabala, a razliku do punog etata oslobađanjem kvalitetnog mladog naraštaja. Prema njima se može , uvjetno rečeno, odrediti vrijednost neke šume.


Tko ih izrađuje?


Programe izrađuju šumarski stručnjaci taksatori, u vašem slučaju tvrtka Prosilva iz Zagreba, na čelu s gospodinom inženjerom Denisom Stojsavljevićem.
Pitanja i odgovori

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju.


 MP Ispostava Delnice Prosilva
 Maja Bukovac Denis Stojsavljević
Trg 138 brigade HVa 4, Delnice 091 236 32 81
099 311 7723 ili 813 – 186

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA
Veličina slova