Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPU Općine Malinska – Dubašnica

Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPU Općine Malinska – Dubašnica

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

 

Javna rasprava će se održati u razdoblju od 04. ožujka do 02. travnja 2019. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu izvršiti javni uvid u izloženi Prijedlog plana radnim danom od 8,00 do 12,00 sati u sali prizemlja zgrade Općine Malinska-Dubašnica, na adresi Lina Bolmarčića 22.

Javno izlaganje će se održati na mjestu izlaganja plana dana 21. 03. 2019. godine s početkom u 12,00 sati.

Zainteresirani mogu podnositi primjedbe i prijedloge za vrijeme trajanja Javne rasprave od 04. ožujka do 02. travnja 2019. godine.

 

KLASA: 350-02/18-01/43

URBROJ: 2142/05-04-03/1-19-35

Malinska, 22. veljače 2019.

PROČELNIK:

Bernard Cvelić

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA