Haludovo-predstavljanje stajališta vlasnika hotelskog kompleksa i projekta obnove

Poštovani stanovnici Općine Malinska-Dubašnica,

nastavno na obavijest o volji predsjednika Nadzornog odbora Haludova g. Are A. Abramyana, za predstavljanjem projekta novog „Haludova“, kao što sam prethodno i najavio, potvrđen je termin održavanja izlaganja i to za dan 07. studenoga u 17. 00 sati. Izlaganje će se održati u školskoj sportskoj dvorani u Bogovićima. Istog dana bit će održan i sastanak u Ministarstvu turizma u Zagrebu, na temu „Turistički projekt Hoteli Haludovo, Malinska“, na koji su pozvani predstavnici pojedinih ministarstava, državnih agencija, Primorsko-goranske županije i naše Općine.


Pozivamo Vas da sudjelujete u javnom izlaganju, saslušate i aktivno se uključite u raspravu, posebice na dio koji se odnosi na koncesiju zatvorenog tipa na pomorskom dobru, prezentiranu od strane g. Abramyana kao uvjet pokretanja projekta.


Stajalište Općine Malinska-Dubašnica je poznato, nismo za koncesiju potpuno zatvorenog tipa, dok predmet rasprave jedino može biti djelomično zatvorena koncesija i to ovisno na kojem području, kojeg obuhvata i na koji način.


Podsjećam da Općina Malinska-Dubašnica nije nadležna za odobravanje koncesije na pomorskom dobru.


Dobrodošli!
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA


Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.