Obavijest o besplatnom pregledu madeža

OBAVIJEST


Gradsko društvo Crvenog križa Krk organizira BESPLATAN PREGLED MADEŽA.

Pregled će se održati u Domu zdravlja Krk u ordinaciji dr. Vanje Tomca, dana 08. i 15. svibnja 2018.godine u vremenu od 17,00 do 20,00 sati.

Za pregled je OBAVEZNO naručiti se na broj 358-729 od 25. travnja 2018.godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

Gradsko društvo Crvenog križa Krk

Povezane teme

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA

Obavijest Općine Malinska-Dubašnica o radu sa strankama

 

Zbog pojačanih mjera zaštite uslijed epidemije koronavirusa, ograničava se izravan rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica.
Službenici su dostupni na službenim telefonskim brojevima za radnog vremena općinske uprave, dok se komunikacija može ostvariti putem pošte ili e-maila.
Kontakt podaci službenika dostupni su na web stranici Općine Malinska-Dubašnica www.malinska.hr.
Osobni dolazak u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela moguć je samo u iznimnim situacijama kada je posao nije moguće obaviti na prethodno navedene načine, isključivo po prethodnoj najavi i dogovorenom terminu, te uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera (osobna distanca, zaštitna maska, dezinficiranje ruku).
Najave dolazaka zaprimaju se putem telefona ili elektroničke pošte.