Obavijest o izradi V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

Obavijest o izradi V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica „Službene novine“ br. 9. od 05. travnja 2018. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica kao nositelj izrade plana daje

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da se pristupilo izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 13/04, 14/06, 38/09, 9/13 i 5/17).Odluka o izradi objavljena je u Službenim novinama br. 9. od 05. travnja 2018. godine.

Dodatne informacije o izradi mogu se dobiti neposredno u Općini Malinska-Dubašnica radnim danom od 8,00 do 11,00 ili na tel. 750-503.
Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA