Ponikve započinju s podjelom plavih (papir i karton) i žutih (plastika i metal) kanti i kanti/torbi za staklo

Ponikve započinju s podjelom plavih (papir i karton) i žutih (plastika i metal) kanti i kanti/torbi za staklo

U ponedjeljak 05.03.2018. godine Ponikve započinju s podjelom plavih (papir i karton) i žutih (plastika i metal) kanti i kanti/torbi za staklo u općini Malinska – Dubašnica. Riječ je o  kompletiranju sustava ”Od vrata Do vrata” svim domaćinstvima gdje je odvoz prema novom sustavu moguć. Nakon podijele kanti uklonit će se svi javni setovi kanti, dok će na najfrekventnijim pozicijama ostati zeleni otoci – mjesta na kojima će se nalaziti set od 5 spremnika za otpad (plavi, žuti, sivi, smeđi i zeleni). Odvoz otpada prema novom rasporedu za 2018. godinu počet će nakon podijele kanti svim domaćinstvima, a obavijest o tome Ponikve će dostaviti naknadno. Očekivani početak odvoza prema novom rasporedu je  tijekom mjeseca svibnja.  Prijelazno razdoblje trajati će 10 dana i u tom periodu domaćinstvima će se otpad odvoziti prema novom rasporedu dok će svi ulični kontejneri i dalje biti na raspolaganju. Nakon prijelaznog razdoblja, početi će se s uklanjanjem svih uličnih setova kanti.


Svim korisnicima koji ne budu kod kuće tijekom podijele kanti u njihovoj ulici, Eko patrola ostavit će obavijest sa svojim brojem telefona na koji se trebaju javiti radi dogovora oko dostave kanti.

Sve vlasnike stanova u apartmanskim zgradama koje nemaju svoj set kanti, molimo da se obrate svojem upravitelju zgrade ili predstavniku stanara radi dogovora oko postavljanja kanti za zgradu. Naime, svaka višestambena jedinica, prema uvjetima iz gradnje  i Odluci o komunalnom redu, treba posjedovati svoj set kanti na zemljištu od objekta. Taj set kanti mora biti smješten vodeći računa o pristupačnosti za isporučitelja usluge odvoza otpada i treba biti odgovarajuće zaštićen.

Za sve upute i pitanja korisnici se mogu obratiti na info telefon 051/654-666 koji je dostupan svakoga dana od 00-24h.PLAN ODVOŽENJA OTPADA – PONIKVE 


Tablica - raspored odvoza otpada 2018. godine

Na dan pražnjenja kanta se postavlja uz rub javne površine tako da ne ometa promet.
Ako niste u mogućnosti ostaviti kantu prema rasporedu – jednostavno dovezite svoj otpad na najbliže reciklažno dvorište – POSAM

Slikovni rezultat za od vrata do vrata

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA