EU projekt: Prikupljat će se, odvoditi i pročišćavati otpadne vode za sve stanovnike priobalja Općine

EU projekt: Prikupljat će se, odvoditi i pročišćavati otpadne vode za sve stanovnike priobalja Općine

Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka, višegodišnji je projekt unutar kojeg će se provoditi radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te proširenju i dogradnji sustava javne odvodnje za šest aglomeracija na otoku Krku (Omišalj, Malinska – Njivice, Krk, Punat, Baška i Klimno-Šilo). Projekt je sufinanciran sredstvima EU fonda u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014 – 2020. godine. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova na projektu je 510.913.257 kuna, od kojih je udio bespovratnih sredstava EU fonda 369.138.660 kuna. Tu je uključeno šest ugovora: dva za radove (izgradnja mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda), tri za usluge (nadzor za cijelo trajanje projekta, vođenje projekta i vidljivost projekta) te jedan za robu (nabava opreme). Četiri javne nabave su provedene i Ugovori su potpisani (mreža, nadzor, vođenje projekta i vidljivost). Tender za izgradnju uređaja za pročišćavanje planira se objaviti u prosincu ove godine, a nabava opreme planira se raspisati na proljeće 2018. godine.

Na području otoka Krka, Ugovorom za izgradnju mreže izgradit će se 79,5 kilometara gravitacijskih cjevovoda, 7 kilometara tlačnih cjevovoda, 26 novih crpnih stanica, a projektom će se spojiti oko osam tisuća kućanstava. Usput će se rekonstruirati gotovo 40 kilometara vodovodne mreže u istim rovovima s fekalnom kanalizacijom te rehabilitirati fekalna kanalizacija na dužini od oko osam kilometara kopnenih cjevovoda i tri kilometra obalnih cjevovoda. Radovi na mreži na području cijelog otoka započeli su 23. listopada ove godine, a rok za izvođenje je 27 mjeseci. Radovi se neće izvoditi ni u jednoj općini u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Ugovorom o radovima, onim za izgradnju uređaja za pročišćavanje, izgradit će se dva nova uređaja (Baška i KlimnoŠilo), a na drugi stupanj pročišćavanja nadogradit će se četiri postojeća uređaja (Omišalj, Malinska – Ćuf, Krk i Punat).

Na području Općine Malinska – Dubašnica radovi će se izvoditi u naseljima Porat, Vantačići i Sv. Vid – Miholjice. Ukupno će se izvesti 15.997 metara gravitacijskih cjevovoda i 2.412 metara tlačnih cjevovoda te rekonstruirati 11.392 metra vodovoda. Također će se rehabilitirati 1.317 metara na postojećem sustavu kanalizacije. Izgradit će se i 11 crpnih stanica; sedam u Portu i Vantačićima i četiri u naselju Sv. Vid-Miholjice.

Fekalna kanalizacija novoizgrađene mreže odvodit će se skupa s otpadnom vodom naselja Malinska i Njivice na postojeći uređaj za pročišćavanje na rtu Ćuf koji je trenutno na stupnju mehaničkog predtretmana, a koji će se kroz Ugovor za izgradnju UPOV-a nadograditi na sekundarni biološki stupanj pročišćavanja kapaciteta 25.000 ES [ekvivalent stanovnika]. Ukupna vrijednost investicije na području Općine Malinska – Dubašnica je 88.336.803 kuna.

Važan pokazatelj benefita koji će imati ovaj Projekt na stanovnike Općine Malinska – Dubašnica je novopriključenih 2805 kućanstava čime će priključenost objekata u priobalju Općine iznositi 100 posto.


 

Autor: Tamara Vrkić Šivolija Jelica

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA