Najava 6. sjednice Općinskog vijeća

Najava 6. sjednice Općinskog vijeća

Na temelju članka 77. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj26/09,43/09i14/13), sazivam6.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska – Dubašnica
za 21. prosinca 2017. godine (četvrtak)
s početkom u 17:30 sati u vijećnici Općine Malinska–Dubašnica

Za sjednicu predlažem sljedeći:


– D N E V N I   R E D –


1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća

2. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća

3. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2018. GODINU
3.1. Proračun Općine Malinska – Dubašnica za 2018. i projekcija proračuna za 2019. i 2020. godinu
3.2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska – Dubašnica za 2018. godinu
3.3. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
3.4. Programodržavanjakomunalneinfrastruktureza2018.godinu
3.5. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2018. godini

4. CIVILNAZAŠTITA
4.1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska – Dubašnica u 2017. godini
4.2. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Malinska – Dubašnica za 2018. godinu

5. Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri naplate i otpisa potraživanja Općine Malinska– Dubašnica

6. Zaključak o stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izmjenu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno – planske dokumentacije Općine Malinska – Dubašnica

7. Odluka o izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska – Dubašnica

8. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna o usvajanju „Strategije razvoja općine Malinska – Dubašnica 2015.-2020.“

9. Vijećnička pitanja


Predsjednica:

Mirjana Maršić, v.r.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA