Sudski proces u slučaju Hoteli Haludovo

Sudski proces u slučaju Hoteli Haludovo

Prije dva desetljeća, 1997. godine, kreditom koji je tvrtka iz Malinske dobila od HBOR-a za pripremu objekata za turističku sezonu, pokriven je dug tvrtke Boman AG. Dvije tvrtke imale su istog direktora – Božidara Andročeca, koji je optužen da je u ovom slučaju zlouporabio ovlasti i oštetio TD Hoteli Haludovo, budući da je ta tvrtka platila kamate za ovaj kredit iako ga nije koristila.

Dodatnim ispitivanjem stalne sudske vještakinje financijske struke koje je zatražio Branislav Hajduković, odvjetnik Božidara Andročeca iz Zagreba koji je optužen da je kao direktor TD-a Hoteli Haludovo 1997. godine zlouporabio ovlasti u gospodarskom poslovanju, suđenje se primaklo samom kraju.

Vijeće sutkinje Mladenke Paro Rudić na sljedećoj raspravi planira iznošenje obrane optuženog Andročeca. Kredit u iznosu od 5,5 milijuna tadašnjih njemačkih maraka koji je Andročec isposlovao preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) u svibnju 1997. godine radi pripreme objekata za turističku sezonu, predmet je optužnice. Sredstva su odobrena, HBOR i Dubrovačka banka mjesec dana kasnije zaključuju ugovor o kreditu u iznosu 3,92 milijuna njemačkih maraka, tadašnjih 14 milijuna kuna, za krajnjeg korisnika, Hotele Haludovo Malinska. No, kredit je uplaćen na račun tvrtke Boman AG zbog povrata deviznog kredita tvrtke koji joj je odobrila Adria bank AG Wien, a na osnovi depozita Dubrovačke banke.

Glavni kriteriji

Andročec je tada bio direktor tvrtke Boman AG u Hrvatskoj. Iako odobrena sredstva nisu utrošena za dobivenu namjenu, Andročec 25. rujna 1997. s Dubrovačkom bankom zaključuje ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 14 milijuna kuna. Na osnovi toga ugovora je u razdoblju od 13. studenog 1997. do 3. srpnja 1998. na ime kamata Boman AG uprihodio 883 tisuće kuna, a na štetu Haludova.

Koji je glavni kriterij za utvrđivanje štete, bilo je jedno od dodatnih pitanja na koje je Andročecov odvjetnik Hajduković zatražio odgovor. Vještakinja je odgovorila da glavni kriterij predstavlja smanjivanje dugotrajne imovine zbog prodaje nekretnina i gubitka apartmanskog naselja zbog povećanja obveza društva, plaćanja kamata po kreditu koje Hoteli Haludovo nisu dobili, uknjižba prava vlasništva s Hotela Haludovo na ime Dubrovačke banke za osiguranje naplate kredita koji je dobila tvrtka Boman AG, neulaganje deset milijuna maraka koje je Boman AG trebao dobiti od kupoprodaje dionica.

– Hoteli Haludovo platili su 883 tisuće kuna kamata po kreditu koji Dubrovačka banka nije nikada plasirala Hotelima Haludovo, a je li iznos naplaćen putem akceptnih naloga ili je nešto plaćeno putem virmana, s obzirom da je osiguranje plaćanja bilo »vezano« s 20 akceptnih naloga i 20 mjenica, nisam sigurna – odgovorila je vještakinja na pitanje Andročecova odvjetnika, ali i naglasila da, iako postoji razlika između virmanske isplate i akceptnih naloga, šteta je ista. Dodala je kako smatra da Hoteli Haludovo nisu bili u obvezi vratiti kredit budući ga nisu ni primili, a obvezu prema HBOR-u temeljem tog kredita trebala je izvršiti Dubrovačka banka.

Smanjenje kapitala

– Smatram da terećenje Hotela Haludovo od strane Državne agencije za sanaciju banaka (DAB-a) nije bilo osnovano – kazala je sudska vještakinja.

Andročecov odvjetnik Hajduković predočio je vještakinji i izvadak iz zemljišne knjige za katastarsku općinu Bogovići, odnosno Hotele Haludovo iz kojeg je razvidno da je vlasnik Insula grupa d.o.o. Malinska, a prijenos vlasništva učinjen na osnovi bjanko mjenice izdane 17. svibnja 2007. godine za osiguranje tražbine u iznosu od 100 milijuna eura.

– Smanjenje temeljnog kapitala nije glavni kriterij za utvrđivanje štete, već jedna od odluka koju menadžment pravne osobe može donijeti, a obično se koristi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina, naravno ako nema dobitka koji bi to mogao pokriti. Podsjećam, 1998. godine izvršeno je smanjenje vrijednosti dionice sa 100 DEM na 200 kuna, odgovorila je vještakinja.

Andročec je primijetio da je iduće smanjenje kapitala bilo 2005. godine, što je uostalom i vidljivo iz priloženog izvatka iz zemljišnih knjiga gdje je vidljivo da je bianco mjenicom u iznosu od sto milijuna eura u posjed došla Insula grupa, a za što bi on trebao, prema navodima općinskog tužitelja, također biti odgovoran. No, vještakinja nije upoznata sa smanjivanjem kapitala iz 2005. godine jer to i nije bilo predmetom vještačenja.

Vijeće sutkinje Mladenke Paro Rudić odbilo je prijedlog Andročecova branitelja Hajdukovića da se zbog ovih okolnosti provede dopunsko knjigovodstveno financijsko vještačenje jer smatra da nisu važni. Vijeće smatra da iz nalaza i mišljenja vještaka proizlazi da je kamatama nastupila šteta Hotelima Haludovo, pa nije bitno na koji je način došlo do naplate. Je li banka inicirala naplatu putem akceptnih naloga ili Hoteli Haludovo virmanskim plaćanjem, nevažno je – zaključilo je vijeće.

(Slavica Kleva, Novi list i otok-krk.org)

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA