Obavijest o radnom vremenu referenta za socijalnu skrb u Općini Malinska – Dubašnica

Obavijest o radnom vremenu referenta za socijalnu skrb u Općini Malinska – Dubašnica

Zbog korištenja bolovanja referentice za socijalnu skrb prijem korisnika socijalne skrbi u Općini Malinska – Dubašnica od 24.11.2016. vrši se u novom radnom vremenu.

 SOCIJALNA SKRB – RAD SA STRANKAMA:

24.11.2016.   u vremenu od 16:30 do 17:30 sati

01.12.2016.  u vremenu od 16:30 do 17:30 sati

Daljnji termini prijema stranaka objavit će se naknadno.

Sve ostale informacije vezene uz socijalnu skrb mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica i na telefon 051/750-500.

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA