Reakcija oporbenih vijećnika HDZ-ove koalicije

Reakcija oporbenih vijećnika HDZ-ove koalicije

Pismo predstavnika Oporbe u Općinskom Vijeću, upućeno predsjedniku vijeća, prof.dr.sc. Zdenku Ceroviću.
Pismo prenosimo u cijelosti – kako smo ga zaprimili.


Vijećnici Općinskog vijeća
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
n/p Predsjednik vijeća
Predmet:         Očitovanje na poziv za 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
 

Mi, niže potpisani članovi Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica, obraćamo Vam se povodom Vašeg poziva na 29. sjednicu Općinskog vijeća, zakazanu za 25. travnja 2016.

I za ovu sjednicu, ponovo, predlažete neprimjereno obiman dnevni red. Predlagatelj koji predlaže ovoliku količinu dokumenata, očito, smatra da je rasprava po prijedlozima suvišna, a poznato je tko na sjednicama uopće raspravlja! S obzirom na to, kao i na sadržaj predloženih odluka, a naročito na Vaš očiti dogovor s koalicijom HNS-SDP za sastav odbora za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zaključili smo da je ovaj puta jedina korist koju možemo ostvariti – ne odazvati se pozivu za sjednicu i doprinjeti proračunu Općine Malinska-Dubašnica u vidu smanjenja troška vijećničke naknade.

Poznato Vam je kolike su se rasprave na sjednicama Vijeća vodile, koliko su pojedine bile ‘mučne’ i koliko su trajale….. Mi, oporbeni vijećnici koji smo poveli raspravu, redovito smo izlagani arogantnom oponiranju bez argumentacije, čak i vrijeđanju, a da Vi to uvaženi Predsjedniče, niste niti pomislili spriječiti. Dapače, nama ste oduzimali pravo na riječ bez ikakvog razloga – valjda zato što istina najviše boli! Nakon nekih od tih rasprava, predlagatelj je mijenjao svoje prijedloge i donosile su se zasigurno kvalitetnije odluke od prvotno predloženih.
Očekivali smo da će se s vremenom način rada vijeća promijeniti, da ćete Vi osobno prestati pod svaku cijenu štititi interese vladajuće koalicije, bez obzira na štetu koja se takvim odlukama čini Općini te da ćete početi djelovati onako kako se izjašnjavate, a zapravo to ne činite – nezavisno. Iz navedenog razloga, a to Vam je poznato, nikada nisamo reagirali i u javnost prenosili kakvim smo šikaniranjima izloženi, kakve se odluke predlažu i donose, na koje smo uspjeli utjecati a na koje nismo, itd. Načelnik, međutim, nije propustio priliku da se u javnosti požali na naše aktivnosti u vijeću, potpuno izvrćući naše stavove kako bi sebe prikazao u najboljem svjetlu a nas diskreditirao, i politički i osobno. Još uvijek nam je nejasno, da li Načelnik to čini zato što selektivno pamti, ne razumije problematiku ili se svjesno i grčevito bori da sakrije loše strane svojih poteza! Načelnik, na žalost, potpuno zanemaruje činjenicu da je on nositelj izvršne vlasti Općine Malinska-Dubašnica koju čine i oni ljudi čija su uvjerenja različita od njegovih, a njegova je dužnost da zakonito i nepristrano vodi javne poslove. Prilično je nedostojno da Načelnik, kada se javlja u eter lokalnog radija, govori kako oporbeni vijećnici nisu podržali dogradnju osnovne škole u Malinskoj, kada je upravo član manjinske koalicije prvi na sjednici Općinskog vijeća prisutnom Općinskom načelniku predložio tu istu dogradnju!
Takvih su primjera, na žalost, prepuni Naši zvoni, Načelnikova izvješća o radu…. gdje god stigne Načelnik se ‘požali’ kao da je on u manjini, a ne obratno!
Zbog opisanih (a ne nabrojanih) takvih situacija, ovaj smo puta odlučili drugačije reagirati, zato što sve ima svoje granice! Ako Vam je imalo stalo do dužnosti koju obnašate, razumijet ćete naše razloge, koje navodimo u nastavku:
U točki 5. spomenutog dnevnog reda predlaže se imenovanje Komisije za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Komisija se osniva na temelju Zakona i odredbi Statuta Općine Malinska-Dubašnica kao radno tijelo Općinskog vijeća. Sjednici Općinskog vijeća prethodila je sjednica Odbora za izbor i imenovanja, na kojoj su članovima bili predočeni pristigli prijedlozi Općinskog načelnika i vijećnika Antona Spicijarića. Očito je da je Načelnikov prijedlog daljnje politiziranje i demonstracija sile preko odobra koji bi možda ipak prvenstveno trebao biti stručan, a tek onda politički! Na sjednici odbora, članica odbora iz nevladajuće koalicije predložila je formiranje tijela na način da se dvoje predloženih, stručnih nestranačkih kandidata od strane vijećnika Antona Spicijarića, s prebivalištem na području Općine – što dovoljno govori o njihovom interesu i u konačnici o pravu da sudjeluju, zamijene za bilo koja dva predložena člana od strane Načelnika, što – poznato Vam je – nije prihvaćeno.
Žalosna je činjenica da je Vama, ljudima iz vladajuće koalicije, promaklo kako se u svim kulturnim demokracijama sastav odbora formira upravo u reciprocitetu političkih snaga. Ovo, naravno, nije prvi takav slučaj u Vašem mandatu. Po modelu Vaše demokracije već su ustrojeni Skupština Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. i Socijalno vijeće. Ono po čemu se ovaj slučaj razlikuje od prethodnih je činjenica da su od strane vijećnika nevladajuće koalicije predloženi članovi nestranačke i stručne osobe, ali ni to Vama nije prihvatljivo!
Smatramo da ovaj slučaj ‘školski primjer’ koji na najbanalniji način prikazuje rad trenutnog saziva Općinskog vijeća, preneseno i Općinske izvršne vlasti. Smatramo potpuno nepotrebnim trošiti dodatno vrijeme i ostale resurse da bi Vama – čovjeku koji povremeno spomene stručnost – objasnili kako u ovom slučaju treba odlučiti. Vi ste se očito davno odlučili kada ste dogovorili da se u odbor postave osobe s liste HNS-a, SDP-a i Vašeg HSS-a! Ovo će biti još jedna loša odluka koju ste Vi s Vašim ‘nezavisnim’ glasom omogućili!
Problem imenovanja Komisije za prostorno planiranje i zaštitu okoliša nije, naravno, jedini problem ovog dnevnog reda. Općinski načelnik je u velikoj zabludi kada u svom Izvještaju o radu za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine kaže: ‘Kako je proračun za narednu godinu već uobičajeno tj.već treći put u mandatu prihvaćen sa 7 glasova sa i 6 glasova protiv, što osobno smatram neuspjehom moje pomirbene i miroljubive politike.’ Ne mora se Načelnik smatrati neuspješnim zbog svoje pomirbene i miroljubive politike. Zapravo, bolje bi bilo da ne primjenjuje takvu ‘pomirbenu i miroljubivu’ politiku jer rata nema! Ono što svima nama stanovnicima Općine Malinska-Dubašnica treba je odgovorno vodstvo koje provodi politike, utemeljene na Zakonu i obrascima stvarne parlamentarne demokracije. Kada bi Općinski načelnik percipirao efekte svojih postupaka na sve građane, shvatio bi kakvu on zapravo politiku provodi.
Što se tiče svih dosadašnjih proračuna, a isto tako i predloženog rebalansa za 2016. godinu, činjenica je da su svi, u većoj ili manjoj mjeri, bili nerazvojni, da se novac troši u prevelikoj mjeri na neke aktivnosti od kojih koristi ima vrlo mali broj ljudi …. Tendenciozno je od Načelnika da na ovaj način (opet) u javnost šalje potpuno pogrešnu informaciju, zato što smo uvijek precizno navodili s čime se u proračunu ne slažemo i gruba je laž – a on to dobro zna, kako se mi nismo slagali sa svim programima i aktivnostima.
Jedna od takvih je njegova izjava u spomenutom izvješću: ‘Posebice žalosti što je u ovom Proračunu predviđen kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića i jaslica koji je nasušno potreban jer je stari na izmaku svojih mogućnosti, a nije naišao na razumijevanje svih vijećnika Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica.’ Citat se vjerovatno odnosi na nas oporbene vijećnike, koji se nikada, baš nikada, nismo usprotivili izgradnji dječjeg vrtića i jaslica u Malinskoj, ali ga od ljeta 2013. godine upozoravamo na neprikladnost lokacije koju je on ili ste svi Vi zajedno odabrali za realizaciju tog projekta. Morali biste se sjetiti koliko smo puta inicirali raspravu na tu temu i nabrajali argumente koji jasno dokazuju da je lokacija potpuno neprihvatljiva iz dva osnovna razloga:
  • nedovoljna prometna infrastrukutra zone (pristupne ceste i parkirališta), koja će bi ti dodatno ugrožena korisnicima vrtića i jaslica
  • nedovoljna veličina zemljišne čestice na kojoj će se graditi dječji vrtić.

Po projektu izgradit će se zgrada za 8 odgojnih skupina (2 jasličke i 6 vrtićčih), a preostala zelena površina odnosno dječja igrališta biti će površinom manja od površine koju ima sadašnji vrtić! Valjda ne moramo objašnjavati u kojem podenblju živimo i koliko dana u godini djeca trebaju izaći iz zgrade na zrak, na sunce…. A kad izađu, tamo će se sresti otprilike 170 djece na istom, nepodijeljenom prostoru, koji će biti manji od onog na kojem sada boravi 75-ero djece….. Novoizgrađeni vrtići u Krku i Baški, za razliku od predmetnog projekta, imaju otvorena igrališta za svaku vrtićku grupu!

Načelnik nas uvjerava kako će se problem nedostatka igrališta riješiti kupnjom parcele u obližnjem susjedstvu. Ta, međutim, zemljišna čestica ne granici sa česticom na kojoj se gradi vrtić i sigurno nije dovoljno dobro rješenje. Osim toga, za tu kupoprodaju potrebna je suglasnost i druge strane, a to se uopće ne spominje!
Manjak u površini parcele očituje se i u nemogućnosti dogradnje vrtića, što je jednako tako veliki problem. Naime, trenutno vrtić pohađa oko 75-ero djece i popunjavanju maksimalni kapacitet vrtića. Međutim, broj djece koja su prijavljena za upis u vrtić je veći od broja upisanih i mnogi pohađaju vrtiće u drugim sredinama, a Općina pokriva njihove troškove. Dakle, otvaranjem vrtića, ubrzo će se popuniti 4 od 6 raspoloživih prostorija. Već je duže vrijeme odgođena primjena Pravilnika o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim se broj djece u skupinama smanjuje od 25 na 22, što znači da će na naše 4 grupe biti potrebno otvoriti i 5. grupu da bi se u nju smjestilo onih 10-tak djece iznad broja od 22 po grupi. Broj djece iz generacije u generaciju je u konstantnom porastu i za očekivati je da će se, što zbog većeg broja djece, što zbog zakonske regulative, pojaviti potreba za dogradnjom vrtića, što je na odabranoj lokaciji isključeno, osim ako se ne gradi 3. etaža. Opisano se je već desilo Gradu Krku, gdje je u 3 – 4 godine nakon otvaranja vrtića broj djece koja traže upis u vrtić premašio njegov kapacitet.
Osim navedenog problema, u vrtiću se ne planiraju baš nikakvi prostori za rad s djecom s posebnim potrebama. Činjenica je da to sada nije obveza, ali smatramo da bi odgovorno planiranje trebalo predvidjeti prostor za provođenje specijaliziranih programa za djecu te kategorije.
Očito je da navedena lokacija ima ozbiljna ograničenja. Na sve navedeno već smo više puta upozoravali na sjednicama Općinskog vijeća, kako smo prije naveli, još od 2013. godine… Kada smo projektantu dječjeg vrtića postavili pitanje o prikladnosti zemljišne čestice za izgradnju, dobili smo odgovor kako je u Gradu Rijeci ‘vidio vrtiće i na manjim površinama’ i da je njegov zadatak bio isplanirati vrtić na određenoj parceli.
Mislimo da je odgovor potpuno razumljiv! Nitko nije analizirao lokaciju vrtića u kontekstu zone u kojoj se gradi, a kamoli da je sagledao alternativne mogućnost, koje Općina Malinska – Dubašnica sigurno ima! Na spomenutoj lokaciji se inzistira iako ne postoji niti jedan objektivan razlog zbog kojeg bi upravo na toj čestici trebalo graditi vrtić. Često se vrtići grade uz škole, radi korištenja zajedničkih sportskih i dr. sadržaja. Ovdje čak ni to nije slučaj! Poznato Vam je da se dobar dio stručne javnosti protivi ovoj lokaciji (ne vrtiću), no unatoč tome, na projektu na toj lokaciji se uporno inzistira, a kao opravdanje za ovu potpuno neracionalnu odluku u javnost se šalju poruke o tome kako ‘žalosno neki vijećnici nemaju razumijevanja za projekt. Točno je, nemamo, za trošenje otprilike 18 miliona općinskih sredstava, predviđenih proračunom, na tako loše isplaniran projekt!
Za izgradnju vrtiću općinsko vodstvo odlučilo se za montažnu drvenu gradnju, što smatramo vrlo diskutabilnom odlukom. Svoju odluku temelje na činjenici da je takav tip gradnje energetski efikasniji. U prvim izjavama o tipu i cijeni gradnje rečeno je da će cijena gradnje po kvadratu iznositi manje od 600 €, da bi na kraju ta cijena prešla 1.000 €. Pitanje koje se nameće samo od sebe je – kako to da se, ako je takav tip gradnje puno bolji, niti jedan objekt u našoj široj okolici ne gradi na takav način?
Kako bi približili takav tip gradnje, općinske vlasti ponudile su vijećnicima mogućnost posjeta dječjem vrtiću u Karlovcu, koji je tada još bio u fazi izgradnje tog istog tipa. Posjetu se odazvala nekolicina vijećnika. U ponovljenim kontaktima s predstavnicima gradske uprave i dječjeg vrtića, a nakon puštanja u rad spomenutog objekta, saznali smo kako investitor i korisnici dječjeg vrtića nisu zadovoljni uvjetima boravka i rada u tom objektu upravo zbog tipa gradnje, za koji se u uporabi ispostavilo da zvučna izolacija nije efikasna za ovu namjenu. Grad Karlovac već je u postuku planiranja još jednog dječjeg vrtića, ali ovaj su puta, zbog prethodnog iskustva, isključili montažnu drvenu gradnju!
Smatramo da ovaj slučaj, koji je upravo od strane općinskog vodstva istaknut kao ogledni, zapravo demantira prednosti koje predstavnici Općine ističu te da će se, ukoliko do njegove realizacije dođe napraviti ogromna pogreška, zbog čitavog niza problema koje smo nabrojali!
Načelnik u svom izvještaju ističe kako je u ovom Proračunu (za 2016. godinu) planiran kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića. Činjenica je da je taj projekt planiran još u proračunu za 2014. godinu, u dijelu projektiranja. Dakle, aktualna vlast bavi se tim projektom još od početka svog mandata, a do današnjeg dana nije osigurana niti 1 lp iz bilo kojeg izvora osim iz proračuna Općine Malinska-Dubašnica – iznos od 7,3 miliona kuna! U proračunu za 2016. godinu planiran je, bez ikakve osnove, iznos od 7,5 miliona kn pomoći iz proračuna temeljem EU sredstava, iako Općina Malinska-Dubašnica do sada nije niti aplicirala na bilo kakav natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava, a još manje su joj garancije da će potporu zaista i dobiti, te je predvidjela zaduživanje u iznosu od 3,1 miliona kn, što će biti – ako se ostvari – prvo kreditno zaduženje Općine Malinska-Dubašnica. Na troškove pravnih (i inih) savjetnika troše se ogromna sredstva, a u svom mandatu, aktulano općinsko vodstvo nije uspjelo ostvariti baš nikakvu financijsku potporu, osim za energetsku obnovu domaćinstava, što je u konačnici svima dostupno ako se u vlastitom proračunu osigura potrebna sredstva za dio sufinanciranja.
Ovakav način planiranja poslovanja i realizacije projekata je razlog našeg ne slaganja ili ‘nerazumijevanja’ (po riječima Načelnika) odnosno ne prihvaćanja i ovog rebalansa! Posljedica ovakvog rebalansa je ova: natječaj za izgradnju dječjeg vrtića je u provedbi i za nekoliko dana Općinski načelnik će, zahvaljujući upravo Vama uvaženi Predsjedniče, obvezati našu Općinu za iznos od 18 miliona kuna a da uopće ne zna od kuda će pribaviti taj novac! Takav scenario za nas je potpuno neprihvatljiv, a pogotovo za trošenje u projekt koji je upitan u svojoj osnovi! Iskreno se nadamo da ste razumijeli naše namjere i da shvaćate što znači Vaš glas za ovaj ili svaki ovakav budući proračun!
Još jednom moramo naglasiti: slažemo se da je Općini Malinska-Dubašnica potreban novi dječji vrtić, ali ne ovakav i ne na ovom mjestu!
Što se rasprava na temu proračuna tiče, moramo konstatirati još jednu činjenicu: obračun proračuna za 2015. godinu nije napravljen sukladno važećim propisima koji reguliraju taj dokument. To je, vjerovali ili ne, prvi godišnji obračun u mandatu ove vlasti odnosno jedini godišnji obračun proračuna Općine Malinska-Dubašnica koji je formalno neispravan. Nećemo se iscrpljivati pisanjem o manjkavostima niti ulaziti u razloge tome, ali Vas uvjeravamo da ćemo se, ukoliko ovakav dokument bude usvojen, obratiti nadležnim institucijama.
Na još jednu točku dnevnog reda moramo iskazati protivljenje i neugodno iznenađenje. Još prije primitka poziva za predmetnu sjednicu, od javnosti smo upoznati kako će Općinske vlasti omogućiti vijećniku iz ‘svoje’ koalicije rad lokala u vremenu od 0 do 24 na otvorenom u centru Malinske! Ta nas je informacija neugodno iznenadila, pogotovo u kontekstu rasprava koje su se vodile na temu donošenja Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti tijekom 2014. i 2015. godine, kada je prijepor bio produljenje radnog vremena lokala u ljetnim mjesecima od 01:00 do 02:00, odnosno za jedan sat! Osim toga, svjedočili smo kako su se ignorirali zahtjevi pojedinih ugostitelja u vezi reguliranja radnog vremena. Ovom odlukom, bez ikakve analize stanja i njezinih posljedica, omogućava se rad ugostiteljskim objektima tipa ‘Restorani’ i ‘Barovi’ a što uključuje i rad na otvorenom, na rubnim područjima naselja, cijeli dan i cijelu noć, a što je Vijećnicima ‘podvaljeno’ igrom formalne prostorno-planske nomenklature. Svaka čast!
Smatramo da je ispod digniteta tijela kojem predsjedavate raspravljati na ovu temu na predloženi način i zato odbijamo sudjelovati u tome.
U članku 2. spomenute odluke omogućava se rad ugostiteljskim objektima iz skupine ‘Objekti jednostavnih usluga‘ i ‘Catering objekti‘ do 6:00 do 24:00 sata, uz uvjet da se izvan zvučno izoliranog zatvorenog prostora ne pušta i ne proizvodi muzika iza 01:00 sata. Radi provedbe odluke, bilo bi dobro da predlagatelj objasni kako bi to uopće bilo moguće?
U Malinskoj, 25. travnja 2016. godine
____________________________________
Anton Spicijarić
____________________________________
Kristina Kirinčić
 
____________________________________
Mate Spicijarić
 
____________________________________
Lidija Kovačić
 
____________________________________
Mario Valković
 
____________________________________
Sanja Mišetić

 

Share

Written by:

PRISTUPAČNOST SADRŽAJA AKTIVNA